Latest NewsUncategorised

Ramblers Cymru Training / Hyfforddiant gan y Cerddwyr

Share this article

Ramblers Cymru have recently set up a training programme for both members and non-members to develop a wide range of outdoor related and access skills such as:

�.      Basic Public Rights of Way Training

�.      Basic Map Reading Skills

�.      Leading Family Walks

�.      Leading a practical volunteer group

The cost for non-members is very reasonable and usually £20 for a session.

To book on to one of the sessions visit our Eventbrite page.

—————————–

Helo yno, yn y Cerddwyr rydym wedi sefydlu rhaglen hyfforddi yn ddiweddar i aelodau a rhai nad ydyn nhw’n aelodau ddatblygu ystod eang o sgiliau awyr agored a mynediad fel:

• Hyfforddiant Hawliau Tramwy Cyhoeddus Sylfaenol

• Sgiliau Darllen Map Sylfaenol

• Arwain Teithiau Cerdded Teulu

• Arwain grŵp gwirfoddol ymarferol

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech rannu hyn gydag aelodau yn eich ardal. Mae’r gost i’r rhai nad ydyn nhw’n aelodau yn rhesymol iawn ac fel arfer yn £20 am sesiwn.

I archebu lle ar un o’n sesiynau, ymwelwch â’n tudalen Eventbrite.

Caerdydd 2030/ Cardiff 2030
c3sc placeholder
WCVA Trusted Charity self-assessment free course

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content