C3SC Covid 19 slide image1 Sheila Hendrickson Brown C3SC Profile Photo1 COVID-19 update - Our office
in Baltic House is currently
closed until further notice
GET SUPPORT Coronavirus
(COVID-19): A message from our CEO, Sheila Hendrickson-Brown
Volunteering Searching for volunteers or
looking to volunteer
during COVID-19
pandemic?
Funding & Advice Become a Member COVID19 update - Our office
in Baltic House is currently
closed until further notice
READ MORE CLICK HERE READ MORE CLICK HERE CLICK HERE CLICK HERE Our team is still available through remote working.
to support you
Our team is still available through remote working.
To find out more about C3SC’s response to
supporting volunteering and community activities
during COVID-19 and how to contact our Team
CLICK HERE CLICK HERE Good Governance Stay up-to-date with our
dedicated Covid-19
Information Hub
Our team is still available through remote working.
To find out more about C3SC’s response to
supporting volunteering and community activities
during COVID-19 and how to contact our Team
Coronavirus
(COVID-19): a
message from
our CEO
Coronavirus (COVID-19):
A message from our CEO,
Sheila Hendrickson-Brown
C3SC Community slider bg img C3SC's Community Platform
is a free virtual social network for
residents of Cardiff.
We provide specialist advice, support, and information to local third sector organisations on issues that affect them, including funding, governance, volunteering and participation. JOIN OUR COMMUNITY Become a Member colorful community C3SC's Community
Platform is a free virtual
social network for
residents of Cardiff.
C3SC's Community
Platform is a free virtual
social network for
residents of Cardiff.
cardiff third sector council provide advice support and information to local third sector organisations 1111 We are the voice of the
Third Sector in Cardiff
We provide specialist advice, support, and information to local third sector organisations on issues that affect them, including funding, governance, volunteering and participation. More about us Good Governance Volunteering Participation &
Engagement
Funding & Advice Become a Member
our vision is a strong diverse and relevant third sector in cardiff C3SC’s Vision Our vision is a strong, diverse and relevant third sector in Cardiff. More About our Vision cardiff third sector council provide advice support and information to local third sector organisations img 2 C3SC’s Mission C3SC’s Mission is to enable quality community services, community action and volunteering by providing excellent resources and an influential, collective voice for the third sector and volunteering in Cardiff. More About our Vision cardiff third sector council provide advice support and information to local third sector organisations img 4 C3SC’s Values C3SC’s Values are the belief that a strong and active third sector builds more equal, resilient, cohesive and inclusive communities, and gives people a meaningful opportunity to improve their health, wellbeing and prosperity. More About our Vision

Rydym yn darparu cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth arbenigol i sefydliadau trydyddsector lleol ynghylch materion sy'n effeithio arnynt, gan gynnwys cyllid, llywodraethu, gwirfoddoli a chyfranogiad.

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yw Cyngor Gwirfoddol y Sir (CGS) ar gyfer Caerdydd – y sefydliad seilwaith ymbarél ar gyfer y trydydd sector yn y Ddinas. Mae’n hwyluso cynrychiolaeth y trydydd sector ar bartneriaethau strategol, gan gynnwys Bwrdd Partneriaeth Caerdydd a’i Fyrddau Rhaglen a’i Ffrydiau Gwaith. Mae’n gweithredu fel cyfrwng ar gyfer gwybodaeth bolisi, gan gefnogi rhwydweithiau o amgylch themâu allweddol a meysydd diddordeb, gyda’r nod o sicrhau bod llunwyr polisïau a phenderfyniadau yn deall anghenion sefydliadau trydydd sector yng Nghaerdydd.

0k
o Aelodau
0k
o Gyllid wedi’i Gefnogi
0k
o Rwydweithiau a Digwyddiadau
0k
o Ymholiadau i gyd
0k
o Gyfranogwyr i Hyfforddiant
0k
o Wirfoddolwyr wedi’u Cefnogi

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu recriwtio gwirfoddolwyr?

Mae'r Ganolfan yn gweithredu fel hwb canolog ble gall unrhyw un yng Nghaerdydd ddysgu am gyfleoedd gwirfoddoli. Mae'r Ganolfan yn gweithredu fel hwb canolog ble gall unrhyw un yng Nghaerdydd ddysgu am gyfleoedd gwirfoddoli. Rydyn ni'n helpu pobl sydd eisiau gwirfoddoli a sefydliadau sy'n recriwtio gwirfoddolwyr i ddod o hyd i'r cyfleoedd iawn.

Newyddion a Straeon

SGYRSIAU GWRANDO ARNOCH CHI

  Annwyl ffrindiau Rydyn ni yn C3SC yn awyddus fod ein gwaith yn parhau i fod yn bwrpasol i’n haelodau, a’n bod ni yn cynnig y cefnogaeth, gwybodaeth a help…
Menu
Skip to content