Rydym yn darparu cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth arbenigol i sefydliadau trydyddsector lleol ynghylch materion sy'n effeithio arnynt, gan gynnwys cyllid, llywodraethu, gwirfoddoli a chyfranogiad.

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yw Cyngor Gwirfoddol y Sir (CGS) ar gyfer Caerdydd – y sefydliad seilwaith ymbarél ar gyfer y trydydd sector yn y Ddinas. Mae’n hwyluso cynrychiolaeth y trydydd sector ar bartneriaethau strategol, gan gynnwys Bwrdd Partneriaeth Caerdydd a’i Fyrddau Rhaglen a’i Ffrydiau Gwaith. Mae’n gweithredu fel cyfrwng ar gyfer gwybodaeth bolisi, gan gefnogi rhwydweithiau o amgylch themâu allweddol a meysydd diddordeb, gyda’r nod o sicrhau bod llunwyr polisïau a phenderfyniadau yn deall anghenion sefydliadau trydydd sector yng Nghaerdydd.

0k
o Aelodau
0k
o Gyllid wedi’i Gefnogi
0k
o Rwydweithiau a Digwyddiadau
0k
o Ymholiadau i gyd
0k
o Gyfranogwyr i Hyfforddiant
0k
o Wirfoddolwyr wedi’u Cefnogi

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu recriwtio gwirfoddolwyr?

Mae'r Ganolfan yn gweithredu fel hwb canolog ble gall unrhyw un yng Nghaerdydd ddysgu am gyfleoedd gwirfoddoli. Mae'r Ganolfan yn gweithredu fel hwb canolog ble gall unrhyw un yng Nghaerdydd ddysgu am gyfleoedd gwirfoddoli. Rydyn ni'n helpu pobl sydd eisiau gwirfoddoli a sefydliadau sy'n recriwtio gwirfoddolwyr i ddod o hyd i'r cyfleoedd iawn.

Newyddion a Straeon

Skip to content