Latest NewsNews

Trydydd Sector Ffyniannus yng Nghaerdydd: yr achos dros Strategaeth i Fudiadau Gwirfoddol, Cymunedol a Chymdeithasol

Share this article

Mae C3SC wedi bod yn gweithio gyda’i aelodau i ddatblygu strategaeth a all gryfhau’r sector menter wirfoddol, cymunedol a chymdeithasol a helpu’r sector i ddatblygu’n gynaliadwy. Rydym yn gwahodd sefydliadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol lleol, mentrau cymdeithasol ac unigolion i ddweud eu dweud a helpu i gyd-gynhyrchu a datblygu drafft fframwaith – Strategaeth VCSE Caerdydd

Rydym yn croesawu eich cyfraniadau trwy lenwi’r ffurflen arolwg ymgynghori ar-lein – Strategaeth ymgynghori gwirfoddol, Menter Gymunedol a Chymdeithasol (VCSE) ar gyfer arolwg ymgynghori Caerdydd (Saesneg)

 

This post can also be viewed in English by clicking the following link: https://c3sc.org.uk/vcse-strategy-framework/

Tags:
Cwmnïau Cymdeithasol Cymru a UnLtd i lansio Ecwiti, gefnogaeth newydd i entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru
Pwynt Mynediad Sengl Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content