Latest NewsNews

Pwynt Mynediad Sengl Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl

Share this article

Gall gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc bellach ffonio’r ‘Pwynt Mynediad Sengl Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl’ am gyngor ynghylch p’un a fydd atgyfeiriad at wasanaethau arbenigol yn diwallu anghenion unigolyn ac i gael gwybodaeth am y cymorth ehangach sydd ar gael.

Cyflwynwyd y Pwynt Mynediad Sengl i symleiddio’r broses atgyfeirio a gwella mynediad at wasanaethau.

Cewch wybod mwy am beth mae hyn yn ei olygu i blant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.

Ffoniwch 02921 836730

  • Ymholiadau cyffredinol neu weinyddol, gan gynnwys siarad â deiliaid achos – Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm.
  • Llinell ymgynghoriad proffesiynol – Dydd Llun i ddydd Gwener, 10am – 2pm.
  • Galwadau argyfwng posibl – Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm.

This post is also available in English by clicking the following link: https://c3sc.org.uk/emotional-wellbeing-and-mental-health-single-point-of-access/

Trydydd Sector Ffyniannus yng Nghaerdydd: yr achos dros Strategaeth i Fudiadau Gwirfoddol, Cymunedol a Chymdeithasol
Heneiddio’n Dda – Rhagfyr 2021

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field