Latest NewsNews

Cynllun Prentisiaethau Llywodraeth Cymru yn agor ar 28 Mawrth

Share this article

Mae Llywodraeth Cymru yn hysbysebu hyd at 50 o gyfleoedd prentisiaeth ym mis Mawrth. Y flwyddyn hon rydym yn cynnig tri llwybr gwahanol, gyda phob un yn arwain at gymhwyster NVQ lefel 3.

  • Gweinyddiaeth Busnes
  • Data Digidol a Thechnoleg
  • Cyllid

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan y rhai sydd heb eu cynrychioli ar hyn o bryd yn ein gweithlu, megis pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl.

Dewch draw i’n sesiynau Gwybodaeth i Ymgeiswyr Rhithwir i gael gwybod mwy am y gwahanol lwybrau sydd ar gael, y broses ymgeisio a’r cymorth a fydd ar gael i ymgeiswyr. Bydd hyn yn cynnwys sut y gallwn ddileu unrhyw rwystrau a allai atal pobl rhag gwneud cais a sut y gallwn wneud addasiadau rhesymol i sicrhau bod y broses recriwtio yn deg ac yn hygyrch i chi.

15 Mawrth 2022 11:00 – 12:00 Candidate Information Session – Apprenticeships 2022 Tickets, Tue 15 Mar 2022 at 11:00 | Eventbrite

5 Ebrill 2022 14:00 –15:00 Candidate Information Session – Apprenticeships 2022 Tickets, Tue 5 Apr 2022 at 14:00 | Eventbrite 

12 Ebrill 2022 11:00 – 12:00 Candidate Information Session – Apprenticeships 2022 Tickets, Tue 12 Apr 2022 at 11:00 | Eventbrite

Mae ein Tîm Digidol yn cynnal sesiynau penodol am y cynllun Digidol, Data a Thechnoleg ar

  • 17 Mawrth 2022 16:00 –17:00
  • 11 Ebrill 2022  11:00 –12:00

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am y cynllun DDaT, anfonwch e-bost at [email protected] i gofrestru ar gyfer y sesiynau uchod.

Os nad ydych yn medru mynychu unrhyw u’n o’r digwyddiadau hyn ond mae gennych gwestiynau ynglyn a’r cynllun, cysylltwch ag [email protected]

Sesiwn Gwybodaeth Prif Grant Gwirfoddoli Cymru
C3SC – Voluntary, Community and Social Enterprise (VCSE) Strategy

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content