Latest NewsNews

Sesiwn Gwybodaeth Prif Grant Gwirfoddoli Cymru

Share this article

Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar beth yw prosiect gwirfoddoli o ansawdd uchel, o ble gall mudiadau gael gafael ar gymorth pellach a’r hyn y bydd aseswyr yn edrych amdano mewn ceisiadau i Grantiau Gwirfoddoli Cymru. Byddwn yn ymdrin â:

  • Gwirfoddoli yng Nghymru – arferion da ac adnoddau sydd ar gael
  • Awgrymiadau ac arweiniad ar bob cwestiwn o’r cais VWG
  • Dyfarniad ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV)
  • Sut gall Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CVCs) gefnogi eich mudiad a’r sector ehangach
  • Adolygu eich polisi gwirfoddoli
Ynglŷn â’r digwyddiad hwn

Mae Gwirfoddoli Cymru yn ymwneud â’r ‘…math o wlad rydyn ni am fod’.

Mae Prif Grant Gwirfoddoli Cymru (VWMG) 2022/25 yn derbyn ceisiadau nawr! Dyma’r nodau ar gyfer y flwyddyn hon:

  • Cynyddu nifer y gwirfoddolwyr sy’n cymryd rhan a’u cadw drwy chwalu’r rhwystrau i wirfoddoli i bobl o bob oed ac o bob rhan o’r gymdeithas.
  • Cefnogi cyfleoedd gwirfoddoli cadarnhaol o ansawdd uchel sy’n ceisio recriwtio, cynorthwyo a hyfforddi gwirfoddolwyr.
  • Hyrwyddo newidiadau yn y mudiadau a fydd yn cael budd er mwyn gwneud gwirfoddoli’n rhan o’u diwylliant, ee ennill achrediad Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr.

Gall mudiadau wneud cais am ddyfarniadau o hyd at ddwy flynedd gan ofyn am uchafswm o £25,000 bob blwyddyn.

Mae CGGC eisiau sicrhau bod gan fudiadau’r adnoddau a’r arweiniad i gynnig profiadau gwirfoddoli o ansawdd sy’n cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Bydd y digwyddiad hwn nid yn unig yn rhoi awgrymiadau ar y cais ei hun, ond bydd yn dangos sut y gallai eich gwaith ffitio i mewn i’r strategaeth wirfoddoli ehangach ledled Cymru. Bydd yn rhoi cyngor i chi ar sut y gall VWG greu etifeddiaeth o ddiwylliant gwirfoddoli o fewn eich mudiad a’ch cymunedau gan gynnwys gwybodaeth am nod ansawdd Buddsoddwyr Mewn Gwirfoddolwyr.

Amser A Dyddiad
  • 14:00 – 16:00 Dydd Mawrth 26 Ebrill 2022

For more information and to join this event please visit: Volunteering Wales Main Grant information session Tickets, Tue 26 Apr 2022 at 14:00 | Eventbrite

Tags: , ,
Senedd Cymru – Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Diweddariad
Cynllun Prentisiaethau Llywodraeth Cymru yn agor ar 28 Mawrth

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content