Latest News

Gweithredu Strategaeth y Gweithlu – Digwyddiadau Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Share this article

mmm 1

Gweithredu Strategaeth y Gweithlu

Digwyddiadau Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Gweithio gyda’n gilydd i gyflawni’r rhaglen 10 mlynedd Cymru Iachach: Ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC/SCW) yn cynnal chwe digwyddiad wyneb yn wyneb hanner diwrnod ar y cyd lle byddwch yn gallu cyfrannu at y cam nesaf o weithredu’r strategaeth gweithlu 10 mlynedd.

Bydd y digwyddiadau chwe hanner diwrnod yn cael eu cynnal ar dri diwrnod a byddant yn cael eu cynnal ledled Cymru ar y dyddiadau canlynol:

 • Gogledd Cymru: Dydd Llun 20 Mehefin yn Venue Cymru, Llandudno
 • Gorllewin Cymru: Dydd Llun 11 Gorffennaf yng Nghanolfan Halliwell, Caerfyrddin
 • De Cymru: Dydd Iau 14 Gorffennaf yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd

Bydd pob un o’r diwrnodau’n cynnwys dau ddigwyddiad, un yn rhedeg yn y bore (09:00 tan 12:30) a’r llall yn y prynhawn (13:00 tan 16:30).

 

Bydd digwyddiadau’r bore yn ymdrin â’r meysydd canlynol:

 1. Gweithlu ymgysylltiedig, brwdfrydig ac iach
 2. Atyniad a recriwtio
 3. Arweinyddiaeth ac olyniaeth
 4. Cyflenwad a siâp y gweithlu
 5. Llesiant.

A bydd digwyddiadau’r prynhawn yn canolbwyntio ar:

 1. Modelau gweithlu di-dor
 2. Adeiladu gweithlu sy’n barod am y byd digidol
 3. Addysg a dysgu rhagorol
 4. Cynhwysiant
 5. Y Gymraeg.

I gofrestru, cliciwch ar y ddolen ar gyfer y digwyddiad yr hoffech ei fynychu:

Gogledd Cymru:

 • Digwyddiad y bore

https://www.eventbrite.co.uk/e/gweithredu-strategaeth-y-gweithlu-digwyddiadau-ymgysylltu-a-rhanddeiliaid-tickets-333555061167?aff=EmailSCW

 • Digwyddiad prynhawn

https://www.eventbrite.co.uk/e/gweithredu-strategaeth-y-gweithlu-digwyddiadau-ymgysylltu-a-rhanddeiliaid-tickets-333657076297?aff=EmailSCW

Gorllewin Cymru:

 • Digwyddiad y bore

https://www.eventbrite.co.uk/e/gweithredu-strategaeth-y-gweithlu-digwyddiadau-ymgysylltu-a-rhanddeiliaid-tickets-333638229927?aff=EmailSCW

 • Digwyddiad prynhawn

https://www.eventbrite.co.uk/e/gweithredu-strategaeth-y-gweithlu-digwyddiadau-ymgysylltu-a-rhanddeiliaid-tickets-333664037117?aff=EmailSCW

De Cymru:

 • Digwyddiad y bore

https://www.eventbrite.co.uk/e/gweithredu-strategaeth-y-gweithlu-digwyddiadau-ymgysylltu-a-rhanddeiliaid-tickets-333653084357?aff=EmailSCW

 • Digwyddiad prynhawn

https://www.eventbrite.co.uk/e/gweithredu-strategaeth-y-gweithlu-digwyddiadau-ymgysylltu-a-rhanddeiliaid-tickets-333668089237?aff=EmailSCW

Mae croeso i chi ymuno â ni mewn digwyddiad bore a phrynhawn; fodd bynnag, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y ddau ddigwyddiad.

Mae croeso i chi anfon yr e-bost hwn at gydweithwyr y credwch y byddai’r digwyddiadau hyn o ddiddordeb iddynt.

Eisiau cael eu hychwanegu at y rhestr bostio a chael y wybodaeth ddiweddaraf? E-bostiwch Sharon Evans, Gweithredu Strategaeth y Gweithlu, gyda’ch manylion: [email protected].

 

 

W – Are you aged 50 or over? Tell us what matters to you
Sefydliad Cymunedol Cymru – Cyllid ar Gael

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content