Cardiff,

Gwahoddiad i siarad gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Gwahoddiad i siarad gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol  Rydym yn cynnig £25 i bobl sydd eisoes yn weithgar yn eu cymunedau sy’n gallu cymryd rhan yn y fforwm hwn, gan rannu eu meddyliau a’u profiadau gyda ni.  Rydym yn llunio rhaglen newydd i annog cymunedau ledled Cymru i feddwl am sut y gall eu cymuned ymateb i’r argyfwng hinsawdd. Os ydych yn aelod o grŵp cymunedol neu elusen o dan arweiniad Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, rydym eisiau clywed eich profiadau, eich barn a’ch awgrymiadau ar sut y gall yr arian hwn gael yr effaith fwyaf yng Nghymru.  Bydd angen i chi gael mynediad i gyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar i ymuno â’n fforwm ar-lein.  Bydd y digwyddiad ar-lein am 15.30-17.00 ar 11 Chwefror. Archebwch le drwy gofrestru am docyn yma https://tocyn.cymru/cy/event/80665aa8-1d54-4bde-8f60-96d405c7d48e a byddwn yn rhannu dolen i chi ymuno â’r digwyddiad. 
Skip to content