Latest News

SUSTAIN TRANSPORT AND MOBILITY PUTTING THE CITIZEN AT THE HEART OF URBAN TRAVEL

Share this article

SUSTAIN TRANSPORT AND MOBILITY
PUTTING THE CITIZEN AT THE HEART OF URBAN TRAVEL

09 MAY 2019 | 09:15 – 16:00
PRINCIPALITY STADIUM, CARDIFF

 

1 WEEK LEFT FOR EARLY BIRD TICKETS

This event is a must-attend for professionals interested in mobility, decarbonisation of transport, urban travel, air quality and well-being.

This year’s summit brings together experts and influencers from across the themes and aims not only to inform but to inspire action and notable change by setting actions and challenges for those responsible, hosting a roundtable discussion and following-up on actions and challenges through to completion. We aim to provide a citizen-focused approach to ensure that no group is left behind in the decarbonisation of transport.

You can save £25 on your ticket by booking before 24.04.2019 and taking advantage of our early bird offer. Sustainable transport and mobility and putting the Citizen at the heart of urban travel will be explored under three themes; Air Quality, Active Travel and the South Wales Metro Area. 

VIEW AGENDA | SPONSORS | BOOK TICKETS

 
 

SPEAKERS:

 • Lee Waters AMDeputy Minister for Economy & Transport
 • Kate Nield, Clean Air Lawyer, Client Earth
 • Jason Bale, Clean Air Cardiff, Cardiff Council
 • Matthew HolderBritish Safety Council 
 • Krysia Solheim, Managing Director, Nextbike
 • Public Health Wales 
 • Natalie ReesTransport for Wales 
 • Office of the Future Generations Commissioner 

AT THE EVENT YOU CAN:

 • Hear from expert speakers and exhibitors 
 • Network with like-minded professionals
 • Enjoy a buffet lunch and regular refreshments
 • Take part in lively Q and A sessions
 • Take advantage of exclusive offers from sponsors Nextbike
 

JOIN THE DISCUSSION


The Future of Mobility and the Sustain Wales Summit

Twitter: @CynnalCymru #SWSummit #CCCymru #AirQuality #ActiveTravel #SouthWalesMetroArea or get in touch to receive digital content to share. 

View the full speaker line-up, agenda and register. 

 

TICKETS:

MEMBERS £50 plus VAT  |  EARLY BIRD (until 24.04.2019) £65 plus VAT
NON MEMBERS £90 plus VAT

 

TRAFNIDIAETH A SYMUDEDD CYNALIADWY:
YN RHOI’R DINESYDD YNG NGHANOL TRAFODAETH TEITHIAU TREFOL

09 MAI 2019 | 09:15 – 16:00
STADIWM PRINCIPALITY, CAERDYDD

 

1 WYTHNOS I FYND I BRYNU DOCYNNAU CYNNAR

Mae rhaid i weithwyr proffesiynol mynychu’r digwyddiad os oes ganddynt ddiddordeb mewn symudedd, datgarboneiddio trafnidiaeth, teithiau trefol, ansawdd awyr a llesiant.

Mae’r gynhadledd yn dod ag arbenigwyr a phobl ddylanwadol o bob thema at ei gilydd. Nid yw nod y gynhadledd rhoi wybod yn unig ond i ysbrydoli gweithrediad a newid nodedig gan osod gweithredoedd a heriau i’r rhai cyfrifol, yn cynnal trafodaeth bord gron ac yn sicrhau bod y gweithredoedd a heriau yn cael eu cwblhau.

Rydych chi’n gallu arbed £25 ar eich tocyn gan fwcio cyn 24.04.2019 a chymryd mantais o’n cynnig tocynnau cynnar.
 

AGENDA | NODDWYR | ARCHEBWCH TOCYNNAU

 

SIARADWYR:

 • Lee Waters ACDirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
 • Kate Nield, Cyfreithiwr Aer Glân, Client Earth
 • Jason Bale, Aer Glân Caerdydd, Cyngor Caerdydd
 • Matthew HolderCyngor Diogelwch Prydain
 • Krysia SolheimRheolwr-gyfarwyddwrNextbike
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Natalie ReesTrafnidiaeth Cymru
 • Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

YN YSTOD Y DYDD RYDYCH CHI’N GALLU:

 • Clywed oddi wrth siaradwyr ac arddangoswyr arbenigol
 • Rhwydweithio gyda phobl sy gyda syniadau tebyg
 • Mwynhau cinio a lluniaeth
 • Dweud eich dweud o fewn trafodaethau bywiog y sesiynau C ac A
 • Manteisio ar gynigion arbennig Nextbike
 

YMUNO Â’R DRAFODAETH

Trydar: @CynnalCymru #SWSummit #CCCymru #AirQuality #ActiveTravel #SouthWalesMetroArea neu cysylltwch i gael caffael ar gynnwys digidol.
 

Edrych ar yr agenda llawn, siaradwyr a gofrestrwch

 
 

Tocynnau:

AELODAU £50 + TAW  |  TOCYNNAU CYNNAR (tan 24.04.2019) £65 + TAW
ERAILL £90 + TAW

 
 
 
c3sc placeholder
Gender Equality Review – Stakeholder Event Cardiff by Chwarae Teg
Discussion Group: Social Services in Cardiff and the Vale of Glamorgan

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content