Latest NewsNews

Grŵp Trawsbleidiol Addysg Bellach a Sgiliau’r Dyfodol: Cydraddoldeb Hiliol ac Addysg Bellach

Share this article

Mae ColegauCymru yn falch o’ch gwahodd i gyfarfod Grŵp Trawsbleidiol y Senedd ar Addysg Bellach a Sgiliau, dan gadeiryddiaeth John Griffiths AS.Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar-lein ar 8 Rhagfyr 2021 9.30yb.Yn dilyn lansiad arfaethedig partneriaeth ColegauCymru gyda’r Black FE Leadership Group (BFELG) ar 1 Rhagfyr 2021, byddwn yn trafod y pwnc a’r camau y gallwn i gyd eu cymryd i sicrhau Cymru wrth-hiliol yn fwy manwl.

  • Bydd Robin Landman, Aelod Gweithredol Black FE Leadership Group, yn siarad am waith y Grŵp a’r cyflawniadau nodedig hyd yma.
  • Bydd Kathryn Robson, Prif Weithredwr, Addysg Oedolion Cymru, yn trafod y gwaith y maent wedi’i wneud ar wrth-hiliaeth mewn dysgu cymunedol oedolion.
  • Bydd Mike James, Prif Swyddog Gweithredol, Coleg Caerdydd a’r Fro, yn canolbwyntio ar ddull y Coleg o gynyddu amrywiaeth a herio hiliaeth.

Cofrestrwch Eich Lle

Mae Brechu yn achub bywdydau
Parhad yn y Gefnogaeth i Wladolion yr UE/AEE a’r Swisdir mewn perthynas â’r Cynllun Statws Preswylwyr Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a Chefnogaeth gyda Chamwahaniaethu

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content