Latest NewsNews

Mae Brechu yn achub bywdydau

Share this article

Er y gall y ffliw fod yn ysgafn, i rai pobl mae’n ddifrifol. Felly plîs peidiwch â cholli’r cyfle i gael brechiad y ffliw am ddim.  

Mae’r ffliw yn lledaenu’n hawdd, yn enwedig mewn amgylchedd caeedig fel cartrefi gofal ac mae cael brechiad nid yn unig yn amddiffyn yr unigolyn, ond hefyd yn helpu i amddiffyn y rhai o’i gwmpas. Brechiad blynyddol y ffliw yw un o’r ffyrdd gorau o amddiffyn rhag dal neu ledaenu’r ffliw. Dyma pam mae brechiad y ffliw am ddim i staff gofal cymdeithasol, a pham rydyn ni’n annog rheolwyr cartrefi gofal a gofal cartref i annog eu staff i gael eu brechu rhag y ffliw yn ogystal â COVID-19. 

Fel rheolwr, byddem yn eich annog i drafod y brechiadau pwysig hyn gyda’ch staff. Bydd cadw cofnod o statws brechu’r staff (os yw’r staff yn cytuno i hyn) yn eich helpu i ddeall yn well pwy sydd wedi cael ei amddiffyn, a bydd yn ddefnyddiol os bydd achosion yn digwydd. 

Gall staff gofal cymdeithasol rheng flaen gael brechiad y ffliw am ddim mewn fferyllfa gymunedol, ac mewn rhai ardaloedd bydd y fferyllfa gymunedol yn trefnu i ddod i’ch sefydliad i frechu’r staff, os byddwch chi’n trefnu hyn gyda hwy. Mae hyn yn boblogaidd iawn mewn rhai ardaloedd sy’n nodi bod nifer y staff sy’n cael y brechiad yn rhagorol, sydd mor bwysig gan mai’r bobl sy’n byw mewn cartrefi gofal a’r rhai sy’n derbyn gofal cartref yw’r rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas yn aml. 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog staff gofal cymdeithasol sydd â chyswllt uniongyrchol â chleientiaid i gael brechiad ffliw am ddim y GIG cyn gynted â phosibl, a hefyd i gael pob un o’r brechlynnau COVID-19 sydd ar gael iddynt wrth i’r gaeaf gyrraedd nawr. 

Mae brechiad y ffliw yn ddiogel iawn ac nid yw’n cymryd fawr ddim amser. Gall atal wythnosau o salwch difrifol. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am frechiad y ffliw neu frechlynnau COVID-19 yn gyffredinol, gallwch gael rhagor o wybodaeth yma: 

Flu vaccine: phw.nhs.wales/fluvaccine

COVID-19 vaccine: phw.nhs.wales/covidvaccine

 

To read this post in English, please click the following link: https://c3sc.org.uk/accessing-the-flu-vaccine/

Tags:
Cyflogi pobl ifanc 16 ac 17 oed yn y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru
Grŵp Trawsbleidiol Addysg Bellach a Sgiliau’r Dyfodol: Cydraddoldeb Hiliol ac Addysg Bellach

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content