CommunicationsCOVID-19 Coronavirus Information HubSupport For Organisations and Community GroupsUncategorised

Ymateb Cymunedol i COVID-19 – Galluogi Ymarfer Diogel Ac Effeithiol

Share this article

Ysgrifennwyd y canllaw hwn i helpu i gefnogi ac arwain yr ymateb cymunedol anhygoel i gefnogi eraill yn sgil Covid-19. Mae wedi’i anelu at bobl sy’n dymuno gwirfoddoli, pobl sy’n gwirfoddoli ar hyn o bryd a chydlynwyr gwirfoddolwyr sy’n ymateb i angen cymunedol yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Mae’n cynnwys:

• Rhagarweiniad – beth i feddwl amdano, a ble i gael cymorth
• Gwirfoddoli – faswn i’n gallu? ddylwn i wneud? a sut?
• Dewisiadau gwirfoddoli – ffynonellau gwybodaeth a chyfleoedd
• Dechrau gweithredoedd cymunedol newydd – canllaw a deg o gynghorion da
• Pethau i’w gwneud ac i beidio â’u gwneud – i gydlynu’n dda ac yn ddiogel
• Canllawiau ar gyfer diogelu – i helpu i gadw pawb yn ddiogel
• Arweiniad i’r bobl a fydd yn cael y budd – i’w cadw eu hunain yn ddiogel
• Rheoli gwirfoddolwyr a’u hymddygiad – i’w ‘rheoli’ o bell
• Adleoli’r gweithlu gwirfoddol – ‘ail-siapio’ yr hyn a wnawn, a sut
• Trafodion ariannol – atal camdriniaeth, twyll a lladrad
• Awgrymu cyfleoedd i wirfoddoli – gyda manylion defnyddiol
• Atgoffa am wiriadau DBS – beth sydd wedi newid, a beth sydd heb newid
• Adnoddau defnyddiol eraill – detholiad o ddolenni defnyddiol
Gobeithio y bydd y canllaw hwn yn fuddiol. Byddwn ni’n diweddaru’r wybodaeth fel y bo angen wrth i bethau newid, ac i ymateb i’ch anghenion chi. Rhowch wybod sut gallwn ni eich helpu: [email protected]

(Cliciwch ar y ddolen uchod)

 

 

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/03/Ymateb-cymunedol-i-Covid-19.pdf

C3SC – COVID-19 Response: Supporting Volunteering and Community Activities
Supermarkets, Takeaways and Delivery Services (Updated 25 March 2020)

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content