cefnogaethUncategorized @cy

Ymaelodwch

Share this article

Ymunwch â C3SC a
symbylu’ch sefydliad    C3SC commendation quote

Gallwn eich helpu gyda:

 • Sefydlu grŵp cymunedol
 • Cyllid a chynaliadwyedd
 • Cefnogaeth arbenigol un- i-un
 • Ymddiriedolwyr a llywodraethu
 • Hyfforddiant a rhwydweithio

Pam ymaelodi?

 • Mae aelodaeth o C3SC AM DDIM i grwpiau cymunedol a sefydliadau’r trydydd sector, ac mae'n cynnig amrywiaeth o fuddion.
 • Rydym yn cynnig cyngor cyfrinachol ac ymyriadau interim.
 • Gallwn eich helpu gyda
  diwydrwydd dyladwy a gwirio
  iechyd y sefydliad.
 • Gallwn helpu i wella cynaliadwyedd eich sefydliad.
 • Mae C3SC yn cynnig llwybr fforddiadwy ar gyfer gweinyddu contractau, o’r gyflogres i wasanaethau rheoli cyfrifon; gallwn gynnig hyfforddiant i'ch cefnogi chi i ddatblygu neu barhau i gyflawni'r swyddogaethau hyn yn fewnol.
 • Bydd eich aelodaeth yn cefnogi gwaith y trydydd sector mewn partneriaethau cyhoeddus, ymgynghoriadau, byrddau rhaglenni, partneriaethau cymdogaeth, ac wrth gyflawni strategaethau cenedlaethol yn lleol.
 • Cewch gyfle i ddod yn aelod o rwydweithiau C3SC sy’n gysylltiedig â meysydd diddordeb perthnasol a chwrdd â sefydliadau trydydd sector eraill i rannu a dysgu oddi wrth eich gilydd.
 • Mae ein haelodau yn siapio ac yn llywio ein blaenoriaethau.

Gallwn eich helpu chi i gysylltu â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i ddweud eich dweud ar y pethau sydd bwysicaf i chi; i ddatblygu partneriaethau a chydweithrediadau newydd; i ymestyn yn bellach a chyfuno arbenigedd gyda sefydliadau trydydd sector a chymunedau lleol; i gwrdd â’ch nodau o ran cyd-gynhyrchu a chyfrifoldeb cymdeithasol.                     

Meini prawf ar gyfer aelodaeth AM DDIM

Mae dau opsiwn ar gyfer ymaelodi â C3SC:

 • Aelodaeth i sefydliadau / grwpiau

Mae’r aelodaeth hon AM DDIM ac ar gael i grwpiau a sefydliadau:

– nid-er-elw

– sy’n cael eu rhedeg gan bwyllgor di-dâl

– sydd wedi’u lleoli yn ninas Caerdydd neu sy’n gwasanaethu’r ddinas

 • Aelodaeth i unigolion

Mae’r aelodaeth hon AM DDIM ac ar gyfer unigolion sy’n ymwneud â’r trydydd sector yng Nghaerdydd

Os ydych o fusnes preifat / corff cyhoeddus / y cyfryngau, e- bostiwch [email protected] ac fe gysylltwn â chi


I ddysgu mwy am ymaelodi

Ffoniwch ni ar (029) 2048 5722 neu e-bostiwch [email protected]  Neu, llenwch y ffurflen gais i ymaelodi ar-lein..

 

 

SGYRSIAU GWRANDO ARNOCH CHI
Neges Gan Ein Prif Swyddog Gweithredol

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content