CyfathrebuSupport For Organisations and Community Groups

SGYRSIAU GWRANDO ARNOCH CHI

Share this article

 

Annwyl ffrindiau

Rydyn ni yn C3SC yn awyddus fod ein gwaith yn parhau i fod yn bwrpasol i’n haelodau, a’n bod ni yn cynnig y cefnogaeth, gwybodaeth a help sy’n anghenrheidiol i’n aelodau. Ochr yn ochr a’r arolygon a’r gwerthusiadau rydym yn ddiolchgar o dderbyn gan ein aelodau, gan ddechrau eleni byddwn yn eich gwahodd chi, ein aelodaeth o grwpiau a muduiadau, i rhannu sgyrsiau gyda ni. Rydyn yn gobeithio gall y sgyrsiau, fydd naill ai wyneb yn wyneb neu yn rhithiol, roi cyfle i chi esbonio sut y gallwn ni eich helpu yn eich gwaith, i drafod yr heriau rydych yn eu hwynebu, ac i rhoi adborth ddefynddiol am y gwasanaethau rydym yn eu cynnig. Bydd y sgyrsiau yn ein helpu i lunio yr hyn rydym yn ei wneud er mwyn sicrhau ein bod yn cyfateb ag aghenion eich grwpiau a mudiadau, ganddon ni.

Pwrpas y sgwrs fydd i ni wrando a dysgu ganddoch chi. Bydd y gwybodaeth rydych chi yn ei rhannu gyda ni yn werthfawr wrth i ni wella sut rydym yn gweithio, a chynnig i chi y gwasaneth gorau posib. Chi fydd yn pendefynu hyd a chynnwys y sgyrsiau a’r ymweliadau, yn ddibynnol ar yr amser rhydd sydd ganddoch chi a’ch staff/ llywodraethwyr.

Os hoffech chi drefnu ymweliad neu sgwrs Gwrando Arnoch Chi, neu os oes ganddoch chi gwestiwn, cysylltwch a ni gan ebostio [email protected] gan ddefnyddio’r pennawd “Gwrando Arnoch Chi,” neu galwch ni ar 07973725335.

Yr eiddoch yn gywir

Tags:
Ffair Iechyd Cymunedau Ethnig Lleiafrifol – Dydd Mercher 20th Hydref 2021, 10 yb – 2 yp
Ymaelodwch

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content