Covid-19CyfathrebuCyfathrebuSheila Hendrickson-BrownUncategorized @cy

Neges Gan Ein Prif Swyddog Gweithredol

Share this article

Hoffem eich sicrhau am y mesurau y mae C3SC yn eu cymryd yn ystod y pandemig presennol. Mae ein swyddfa yn Nhŷ Baltic ar gau. Fodd bynnag, rydym yn bwriadu gweithredu cymaint â phosib drwy weithio o bell. Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost [email protected]

Rydym sicrhau ein bod yn dilyn y canllawiau swyddogol diweddaraf ynghylch cyfarfodydd wyneb yn wyneb, ac felly ar hyn o bryd nid ydym yn cynnal mwy o gyfarfodydd nag y mae eu gwir angen, a dim ond y rhai hynny ble mae ein presenoldeb yn hanfodol yr ydym yn eu mynychu.Yn ogystal ag e-byst, efallai y byddwn yn gallu cynnal cyfarfodydd fideo neu ffôn lle bo angen, ac ar gais.Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch neu ffoniwch eich cyswllt arferol neu ewch i’n gwefan https://c3sc.vividblock.co.uk/contact-us i gael ein manylion cyswllt.

Os ydych chi’n chwilio am gyngor cyffredinol, yna ewch i’n gwefan https://c3sc.vividblock.co.uk/taflenni- gwyb-hyrwyddo-eich-sefydliad i lawrlwytho taflenni gwybodaeth ynghylch amrywiaeth o faterion a pholisïau sy’n berthnasol i wirfoddoli a’r trydydd sector.

Rydym yn ymwybodol bod gan lawer o bobl ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu eu bod yn chwilio am wirfoddolwyr ar yr adeg hon i helpu yn ystod pandemig Covid-19; os oes gennych ddiddordeb mewn helpu yn y gymuned neu os ydych yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi eich gweithgareddau neu wasanaethau, yna cofrestrwch yma https://volunteering-wales.net/vk/volunteers/my_opportunities_info_ur.htm?PID=10155792

Byddwn yn rhannu’r wybodaeth a gawn am newidiadau/canslo digwyddiadau neu argaeledd gwasanaethau eraill ar ein gwefan https://c3sc.vividblock.co.uk/cyfathrebu/ llyf-ddog-cyfathrebu/covid-19-hwb- gwybodaeth-coronafeirws

Byddwn yn rhoi diweddariadau i chi wrth i’r sefyllfa newid Mae pob un ohonom yma yn C3SC yn gobeithio eich bod chi, eich teuluoedd, eich ffrindiau a’ch cydweithwyr yn cadw’n ddiogel ac yn iach.

Cofion cynnes,

Sheila Hendrickson-Brown

Prif Swyddog Gweithredol

Ymaelodwch
Prosiect Gwydnwch

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content