Latest NewsNews

Y Rhaglen Lywodraethu

Share this article

Mae Rhaglen Lywodraethu ddiwygiedig Llywodraeth Cymru wedi cael ei chyhoeddi heddiw. Mae’n diwygio’r Rhaglen Lywodraethu a gyhoeddwyd ym mis Mehefin i adlewyrchu’r Cytundeb Cydweithio gyda Phlaid Cymru.

Rydym wedi ymrwymo i greu Cymru gryfach, decach, wyrddach sy’n fwy tosturiol. Bydd egwyddorion cynhwysiant, cydweithio a chyfiawnder cymdeithasol wrth wraidd ein gwaith bob amser. Byddwn yn cydnabod amrywiaeth y safbwyntiau a phrofiadau yng Nghymru ac yn eu dathlu. Wrth inni fynd i’r afael â’r heriau presennol – heriau na welwyd eu tebyg o’r blaen – sy’n cynnwys yr ymateb parhaus i’r pandemig, rydym yn parhau’n ymroddedig i wneud hynny gan gydweithio â chi ac yn unol ag ysbryd partneriaeth gymdeithasol. 

Mae ein hamcanion llesiant wedi cael eu cadw, ac mae ein camau gweithredu i gyflawni’r amcanion hynny wedi cael eu cryfhau mewn nifer o feysydd gan y Cytundeb Cydweithio.   

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd i sicrhau bod ein harbenigedd a’n gallu ar y cyd yn cael eu defnyddio i wella bywydau pobl yng Nghymru, yn awr ac yn y dyfodol.

This post is available in English by clicking here.

Tags:
Cyfleoedd i ymuno â Bwrdd Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Efwletin Rhwydwaith Iechyd – Her Driphlyg

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content