Latest NewsNews

Efwletin Rhwydwaith Iechyd – Her Driphlyg

Share this article

Her Driphlyg

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru adroddiad sydd yn amlygu sut bydd effeithiau cyfunol Brexit, COVID-19 a Newid Hinsawdd yn cael effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar iechyd a llesiant y boblogaeth. Yn ystod 2022, byddwn yn canolbwyntio ar y materion hyn trwy ein cyfres o weminarau ac e-fwletinau, yn benodol sut mae’r materion hyn yn effeithio ar anghydraddoldebau presennol yng Nghymru a’r hyn y gellir ei wneud i leihau’r effeithiau hyn.Gan ein bod yn dal mewn cyfnod o ansicrwydd gydag argyfwng amrywiolion newydd, bydd e-fwletin mis Ionawr yn canolbwyntio ar COVID-19, a byddem yn croesawu erthyglau ar fentrau cenedlaethol, rhanbarthol neu leol sydd yn canolbwyntio ar leihau effeithiau parhaus y pandemig ar iechyd, cydnerthedd a llesiant.Pethau i’w hystyried wrth anfon eich erthygl atom ni:

  • Uchafswm o 500 o eiriau
  • Anfonwch y testun atom mewn dogfen Word os gwelwch yn dda
  • Cofiwch gynnwys unrhyw ddelweddau neu luniau mewn jpg neu eps ar wahân
  • Mae angen i unrhyw ddelweddau y byddwch yn eu hanfon atom gael yr hawlfraint cywir

Anfonwch erthyglau i [email protected] erbyn 21 Ionawr 2022.

This post is also available in English by clicking here.

Y Rhaglen Lywodraethu
Cwmnïau Cymdeithasol Cymru a UnLtd i lansio Ecwiti, gefnogaeth newydd i entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content