Latest NewsNews

Cyfleoedd i ymuno â Bwrdd Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Share this article

Mae swyddi Cadeirydd, Dirprwy Gadeirydd a chwe Aelod Anweithredol ar gyfer Corff Llais y Dinesydd wedi’u hysbysebu. Mae’r manylion ar gael yn: Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol Penodi Cadeirydd, Dirprwy Gadeirydd a Chwe Aelod Anweithredol – Llywodraeth Cymru (tal.net)

O fis Ebrill 2023 ymlaen, bydd Corff Llais y Dinesydd yn darparu un corff annibynnol i geisio barn a chynrychioli buddiannau’r cyhoedd, ledled Cymru, mewn perthynas ag iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r swyddi hyn, a fydd yn dechrau o fis Ebrill 2022 ymlaen, yn cynnig cyfleoedd unigryw a chyffrous i ddarparu arweinyddiaeth yn y gwaith o lunio’r corff newydd hwn a fydd yn gweithio’n agos gyda’r GIG, awdurdodau lleol ac eraill i gefnogi gwelliant parhaus gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Bydd y cyfnod ymgeisio yn cau am 4pm ddydd Mawrth 1 Chwefror 2022.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal dwy sesiwn wybodaeth i gyflwyno Corff Llais y Dinesydd a rolau, cyfrifoldebau a rhinweddau aelodau o’i Fwrdd. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau am y corff newydd a’r broses ymgeisio.

Cynhelir y sesiynau drwy MS Teams ddydd Iau 13 Ionawr (1 – 2pm) a dydd Llun 17 Ionawr (2 – 3pm). Os hoffech ymuno, rhowch wybod inni drwy e-bostio [email protected], gan nodi pa ddyddiad fyddai orau gennych.

 

Llywodraeth Cymru – Swyddi gwag – Cyfreithiwr dan Hyfforddiant
Y Rhaglen Lywodraethu

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content