CommunicationsCOVID-19 Coronavirus Information HubCymraegUncategorised

WCVA- Ymateb i goronafeirws – canllawiau ar drafodion ariannol

Share this article

Paratowyd y canllawiau hyn i helpu mudiadau gwirfoddol gyda materion diogelu sy’n ymwneud â thrafodion ariannol yn ystod yr achos coronafeirws.

Mae hwn yn faes risg allweddol i fudiadau, gwirfoddolwyr a buddiolwyr ac mae’n hanfodol bod arfer da yn cael ei ddilyn er mwyn lleihau’r risg o niwed.

Mae’r canllawiau’n ymdrin â’r meysydd canlynol:
Arfer da cyffredinol

  • Rhagofalon diogelwch
  • Trafodion ariannol a gweithwyr cymorth
  • Opsiynau ar gyfer defnyddio neu newid systemau sy’n seiliedig ar arian parod
  • Adnoddau defnyddiol

Coronavirus response guidance on financial transactions – Cym.pdf

c3sc placeholder
PDM App Volunteer Guide
c3sc placeholder
Community Support in Your Area / Cymorth Cymunedol yn Eich Ardal

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content