Latest NewsNews

Prifysgol Caerdydd – Prosiect Restrain

Share this article

Mae ap Restrain yn rhan o brosiect ymchwil ehangach i brofi a all gwahanol fathau o ymarferion ‘hyfforddiant i’r ymennydd’ helpu pobl i golli pwysau. Mae’r tasgau hyfforddi wedi’u profi eisoes mewn grwpiau bach o bobl, ond erbyn hyn rydym am ganfod a ydynt yn gweithio ar raddfa fawr gyda phobl sydd dros bwysau neu’n ordew. Os yw’r tasgau’n gweithio, rydym am cael gwybod pa fath o hyfforddiant sy’n gweithio orau a phwy sy’n debygol o elwa fwyaf. Y prosiect yw’r mwyaf o’i fath ac rydym am i chi fod yn rhan ohono.

Mae’r ap yn golygu cwblhau gwahanol dasgau bob dydd. Mae angen i chi hefyd gael eich pwyso unwaith yr wythnos er mwyn i ni allu olrhain eich cynnydd. Gallwch gymryd rhan gyn gymaint neu gyn lleied ag y dymunwch – ond gorau po fwyaf.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect Restrain, lawrlwythwch Restrain o Google Play.

Cysylltwch: [email protected]

C3SC Adolygiad O 2020/21
Croeso i UrddSgilio!

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content