Latest NewsUncategorised

Minimum Pricing for Alcohol – Stakeholder information / Gwybodaeth Rhanddeiliad – Isafbris am Alcohol

Share this article

Minimum Pricing for Alcohol – Stakeholder information / Gwybodaeth Rhanddeiliad – Isafbris am Alcohol

Mae’r Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 yn dod i rym ar yr 2il o Fawrth 2020.

Gweler ynghlwm y ddogfen ‘Isafbris am Alcohol yng Nghymru – Gwybodaeth Allweddol’ a ddosbarthwyd yn barod i rai rhanddeiliaid (mae wedi’i diweddaru ychydig), a hefyd poster a thaflen yn cynnwys gwybodaeth ar Isafbris am Alcohol ar gyfer rhanddeiliaid:

Gweler ynghlwm dolennau i dudalen we efo adnoddau cyffredinol ar gyfer manwerthwyr, a hefyd canllaw am manwerthwyr ar y wefan Llywodraeth Cymru:

https://llyw.cymru/isafbris-am-uned-o-alcohol-adnoddau-i-fanwerthwyr

https://llyw.cymru/gweithredur-gyfraith-ar-yr-isafbris-am-alcohol

The Public Health (Minimum Price for Alcohol) (Wales) Act 2018 comes into force on the 2nd March 2020.

Attached is a ‘Minimum Pricing for Alcohol in Wales – Key Information’ document which has been previously circulated to some stakeholders (it has been updated slightly), along with a poster and leaflet containing information on MUP for stakeholders:

Please also find attached links to a general resources page for retailers along with more detailed retailer guidance on the Welsh Government website:

https://gov.wales/minimum-unit-pricing-alcohol-resources-retailers

https://gov.wales/implementation-law-minimum-pricing-alcohol-mup

Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol | The National Lottery Community Fund
c3sc placeholder
Workshop On The Prevent Programme

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content