Latest NewsUncategorised

Mae Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli! ar agor ar gyfer enwebiadau!

Share this article

Mae Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli! ar agor ar gyfer enwebiadau!

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu’r effaith a gaiff tiwtoriaid wrth gefnogi oedolion sy’n ddysgwyr i gyflawni eu potensial a thrawsnewid eu bywydau.

Mae’r broses enwebu yn awr AR AGOR – mae gennych tan ddydd Llun 7 Hydref i gyflwyno eich enwebiad.

Tu ôl i bob dysgwr llwyddiannus mae tiwtor neu fentor sy’n ysbrydoli

Caiff Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid eu cydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a’u cefnogi gan NTFW, Colegau Cymru, Canolfan Dysgu Cymreg Genedlaethol, Prifysgolion Cymru, Partneriaeth Addysg Oedolion Cymru.

 

Rydym yn edrych am diwtoriaid a mentoriaid o’r gosodiadau dilynol: 

  • Addysg Uwch
  • Addysg Bellach
  • Gosodiad Gweithle
  • Addysg Gymunedol
  • Cymraeg i Oedolion
  • Ysgol neu osodiad arall

 

 Lawrlwythwch y dogfennau dilynol i lenwi eich ffurflen enwebu. 

– Ffurflen enwebu Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid
– Dalen categorïau a chanllawiau
– Cyngor da ar sut i ysgrifennu enwebiad llwyddiannus

 

Nodwch: ni chaiff y dyddiad cau ei ymestyn eleni, felly rhowch ddigon o amser i’ch hunan i anfon eich enwebiad erbyn y dyddiad cau.  

Ar ôl ei llenwi, e-bostiwch eich ffurflen enwebu at[email protected] neu ei phostio:

Sefydliad Dysgu a Gwaith, 35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HB 

Os ydych angen unrhyw gymorth gyda’ch enwebiad, cysylltwch â [email protected] 

Have your say on Our Future Wales
VAWDASV Capital Grant 2019 20 EoI Application

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content