Latest NewsNews

Llywodraeth Cymru – Swyddi gwag – Cyfreithiwr dan Hyfforddiant

Share this article

A gawn ni ofyn am eich cymorth i rannu’r neges hon mor eang â phosibl ymhlith eich rhwydweithiau, fel y gallwn annog pobl o grwpiau amrywiol i gymryd rhan yn y broses hon.

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn recriwtio  Cyfreithiwr dan Hyfforddiant i ddechrau yn 2022.

Am rhagor o fanylion i wneud cais am swyddi Cymraeg-dymunol, ewch i Trainee Solicitor – Welsh Government (tal.net)

Am rhagor o fanylion i wneud cais am swydd Cymraeg-handodol ewch i: Trainee Solicitor – Welsh Language Essential – Welsh Government (tal.net) neu am ymholiadau cysylltwch â [email protected]

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 28 Ionawr am 16:00.  Ni chaiff ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn cael eu hystyried.

Cyllideb ddrafft 2022-23 Llywodraeth Cymru
Cyfleoedd i ymuno â Bwrdd Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content