Latest NewsNews

Cyllideb ddrafft 2022-23 Llywodraeth Cymru

Share this article

Ddoe, cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Rebecca Evans AS, cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23.”

Mae’r gyllideb ddrafft, a nifer o ddogfennau perthnasol, ar wefan Llywodraeth Cymru:

Cyllideb Ddrafft 2022 i 2023 | LLYW.CYMRU

Datganiadau i’r wasg:

Cyllideb i greu Cymru gryfach, decach a gwyrddach | LLYW.CYMRU

Buddsoddiad gwyrdd i fynd i’r afael ag argyfwng hinsawdd a natur | LLYW.CYMRU

Datganiadau ysgrifenedig:

Datganiad Ysgrifenedig: Cyllideb Ddrafft 2022-23 (20 Rhagfyr 2021) | LLYW.CYMRU

Datganiad Ysgrifenedig: Rhyddhad Ardrethi Annomestig i Fusnesau yn 2022-23 (20 Rhagfyr 2021) | LLYW.CYMRU

Datganiad Ysgrifenedig: Trethi Datganoledig Cymru a Chyfraddau Treth Incwm Cymru – Cyllideb Ddrafft 2022-23 (20 Rhagfyr 2021) | LLYW.CYMRU

Dysgwch mwy

Cofiwch, mae’n bosib dilyn ac ymgysylltu â ni ar ein sianeli swyddogol i gael mwy o wybodaeth a’r newyddion diweddaraf am gyllideb 2022-23.

Twitter:

@LlywodraethCym

@TrysorlysCymru

Hashnodau:

#CyllidebCymru

#TrethiCymru

Cyngor Caerdydd – Arolwg Cyfarfodydd Aml-Leoliad
Llywodraeth Cymru – Swyddi gwag – Cyfreithiwr dan Hyfforddiant

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content