Latest NewsNews

Hysbysiad Cyhoeddus Arolwg Llesiant

Share this article

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn awyddus i glywed am eich profiadau chi o ran cael cyfarfodydd yn ymwneud â lles gyda’ch Cyngor Sir lleol. Yn benodol, y gwahoddiad a defnydd o’r Gymraeg mewn cyfarfodydd gwasanaethau addysg, gofal cymdeithasol, tai neu gynllunio. Er mwyn cael darlun cenedlaethol o’r sefyllfa ac i wella’r gwasanaeth Cymraeg, cysylltwch â ni. Wedyn mi drefnwn gyfweliad ffôn neu ar-lein hefo chi.

Cynhelir yr arolwg hwn gan Ymgynghoriaeth DBR ar ran Comisiynydd y Gymraeg. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Dylan Bryn Roberts. [email protected]07989393445

Prentisiaethau i Bawb!
Cyngor Caerdydd – Arolwg Cyfarfodydd Aml-Leoliad

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content