Latest NewsNews

Cyngor Caerdydd – Arolwg Cyfarfodydd Aml-Leoliad

Share this article

Annwyl Drigolion Caerdydd,

Wrth weithredu “Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021” mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi’r pŵer a’r rhyddid i Gynghorau gynnull cyfarfodydd aml-leoliad a fydd yn galluogi mwy o hygyrchedd a chyfranogiad y cyhoedd wrth wneud penderfyniadau llywodraeth leol.

Mae’r cyngor yn gofyn am eich barn ar y trefniadau y mae’n bwriadu eu gwneud i gefnogi’r ddeddfwriaeth hon a byddai’n gwerthfawrogi cael eich barn drwy gwblhau’r arolwg naill ai drwy’r ddolen hon – Arolwg Cyfarfod Aml-Leoliad (Cymraeg)

Byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn cwblhau’r arolwg hwn

Y dyddiad cau ar gyfer yr arolwg yw 13 Chwefror am 23:59

Hysbysiad Cyhoeddus Arolwg Llesiant
Cyllideb ddrafft 2022-23 Llywodraeth Cymru

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content