Latest NewsNews

Prentisiaethau i Bawb!

Share this article

Cynhelir cyfres o dri digwyddiad yn ystod yr Wythnos Prentisiaeth, gan ddangos pa mor amrywiol yw Prentisiaethau.

Caiff y digwyddiadau eu cyflwyno gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru; Gyrfa Cymru a Cymru’n Gweithio; Engage to Change; Wates Construction a Thŷ’r Cwmnïau.

Ni chodir tâl am ddod i’r digwyddiadau ac fe’u cynhelir ar lein ar MS Teams.

Bydd pob digwyddiad yn cynnwys gwybodaeth am brentisiaethau sydd ar gael; y gefnogaeth sydd ar gael i ddysgwyr; astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog; ynghyd ag astudiaethau achos am gyflogwyr; a bydd yn dod i ben â sesiwn holi ac ateb.

Cefnogi Pobl Anabl i fynd yn Brentisiaid
Dyddiad: Dydd Mawrth 8 Chwefror 2022
Amser: 10:00 – 11:00
Agenda ac amseru

Cefnogi Merched i fynd i’r Diwydiant Adeiladu
Dyddiad: Dydd Mercher 9 Chwefror 2022
Amser: 10:00 – 11:00
Agenda ac amseru

Cefnogi Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i fynd yn Brentisiaid
Dyddiad: Dydd Iau 10 Chwefror 2022
Amser: 10:00 – 11:00
Agenda ac amseru

Ffurflen i Gadw Lle

Rhwydwaith Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd Caerdydd
Hysbysiad Cyhoeddus Arolwg Llesiant

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content