Hwb Gwybodaeth Coronafirws COVID-19

Mae’r dudalen hon yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael ar COVID-19 sy’n berthnasol i’r Trydydd Sector. Byddwn yn diweddaru’r dogfennau a’r dolenni ar y dudalen hon pan fyddwn yn cyhoeddi, neu’n cael gwybod, canllawiau neu gyngor wedi’u diweddaru.

Os byddwch chi’n sylwi ar unrhyw wybodaeth sydd wedi dyddio, neu os ydych chi’n ymwybodol o ganllawiau a chyngor a fyddai’n berthnasol i’r trydydd sector nad ydym yn eu rhestru yma ar hyn o bryd, cysylltwch â ni ar [email protected]

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth i’r cyhoedd am y coronafeirws COVID-19 yn y DU. Gallwch ddarllen mwy am y feirws a’i symptomau ar wefan y GIG

I gael y newyddion a’r rheoliadau diweddaraf am y Coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru, ewch i ganllawiau COVID -19 Llywodraeth Cymru a’r Rheoliadau Coronafeirws: cwestiynau cyffredin

Mae e-Ddysgu ar gyfer Gofal Iechyd Addysg Iechyd Lloegr (HEE e-LfH) wedi creu rhaglen hygyrch  COVID-19-related e-learning programme ar gyfer gweithlu iechyd a gofal y DU. Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim i bawb ac nid oes angen cofrestru na mewngofnodi.

Skip to content