Latest News

EU Settlement Scheme events – Cardiff and Wrexham

Share this article

EU Settlement Scheme events – Cardiff and Wrexham  

———————————————————————————————-

The EU Settlement Scheme (EUSS) is now open to applications for EU, EEA and Swiss citizens living in the UK.

HM Government have put in place an extensive engagement programme with local government, employers and third sector groups to ensure all EU citizens are informed about how the EUSS will protect their rights to live and work in the UK after we leave the EU and how to apply.

As part of this engagement, we are inviting community and voluntary organisations based in Wales to two EUSS information events on Wednesday 8 May in Cardiff and Thursday 9 May in Wrexham – hosted by Home Office officials.

These events will include:

  • Overview of the EUSS
  • Support for vulnerable citizens
  • Right to work checks
  • No deal scenario
  • Q&A

Time and venue details:

Cardiff: Wales Office, Caspian Way, Cardiff, CF10 4DQ. Time: 15.00 – 16.30

Wrexham: Ty Pawb, Market Street, LL13 8BY. Time: 13.00 – 14.30

For any queries, or to book your place, please contact [email protected]

 

Digwyddiadau’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – Caerdydd a Wrecsam  

———————————————————————————————-

Mae’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE nawr ar agor i geisiadau gan ddinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir sy’n byw yn y Deyrnas Unedig.

Mae Llywodraeth Ei Mawrhydi wedi rhoi rhaglen helaeth ar waith i weithio gyda llywodraeth leol, cyflogwyr a grwpiau trydydd sector i sicrhau bod holl ddinasyddion yr UE yn gwybod sut fydd y Cynllun yn amddiffyn eu hawliau i fyw a gweithio yn y DU ar ôl i ni adael yr UE a sut i ymgeisio.

Fel rhan o’r rhaglen hon, rydym yn gwahodd mudiadau cymunedol a gwirfoddol yng Nghymru i ddau ddigwyddiad gwybodaeth ynglŷn â’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog ddydd Mercher 8 Mai yng Nghaerdydd a dydd Iau 9 Mai yn Wrecsam – dan ofal swyddogion o’r Swyddfa Gartref.

Bydd y digwyddiadau’n cynnwys:

  • Trosolwg o’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
  • Cymorth i ddinasyddion agored i niwed
  • Gwiriadau hawl i weithio
  • Goblygiadau dim cytundeb
  • Holi ac Ateb

Amseroedd a lleoliadau:

Caerdydd: Swyddfa Cymru, Ffordd Caspian, Caerdydd, CF10 4DQ. Amser: 15.00 – 16.30

Wrecsam: Tŷ Pawb, Stryd y Farchnad, LL13 8BY. Amser: 13.00 – 14.30

Os oes gennych gwestiwn, neu i gadw’ch lle, ebostiwch [email protected]

c3sc placeholder
Share Cardiff – Sharing and Collaboration Day
c3sc placeholder
Cardiff Metropolitan University’s Widening Access Summer School 2019

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content