Latest NewsUncategorized @cy

Arolwg Adfer wedi COVID-19 Caerdydd a’r Fro – Holiadur Gwirfoddolwyr 2021

Share this article

Ydych chi wedi gwirfoddoli yn eich cymuned, ar gyfer sefydliad neu unrhyw Grŵp Cymorth COVID-19 yn ystod argyfwng COVID-19? A hoffech chi rannu eich profiad i’n helpu ni i ddatblygu cymuned wirfoddoli gref a chael cyfle i ennill tabled symudol Apple iPad?

Os hoffech, byddem yn gwerthfawrogi’ch amser a’ch adborth trwy gwblhau’r arolwg byr hwn o 10 cwestiwn. Caiff eich enw ei roi yn ein raffl fawr i ennill tabled symudol Apple iPad. Mae’r arolwg hwn yn agored i bobl sydd wedi gwirfoddoli yn ystod pandemig COVID-19 yn sir Caerdydd. Cliciwch yma i gymryd yr arolwg.

QR code C3SC COVID19 Recovery Volunteer Survey Web

QR code C3SC COVID19 Recovery Volunteer Survey

Cyflwyniad:
Mae’r arolwg hwn yn cael ei gynnal gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC), Cyngor Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS). Mae’r gwaith hwn wedi’i ddwysáu yn ystod argyfwng COVID-19 gyda C3SC yn recriwtio dros 4000 o wirfoddolwyr ac yn cefnogi ein cymunedau trwy ymateb i dros 6,000 o ymholiadau am wirfoddoli. Fodd bynnag, rydym yn fwyaf balch o ymateb cymunedau i’r argyfwng hwn yng Nghaerdydd a Chymru yn gyffredinol. Felly, nid ydym am golli’r brwdfrydedd hwnnw ac rydym am sicrhau bod y rhai sydd wedi rhoi eu hamser i’w cymuned yn ystod argyfwng COVID-19 yn cael cyfleoedd i wneud hynny eto ac i roi adborth i ni. Bydd hyn yn ein helpu i ddatblygu seilwaith gwirfoddoli cryf(ach) yng Nghaerdydd i gynorthwyo pobl i wirfoddoli/helpu, seilwaith a all ymateb yn gyflym i argyfyngau yn y dyfodol. Diogelu Data – mae Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth gyfredol ar ddiogelu data. Dim ond gyda’ch caniatâd chi y caiff y wybodaeth a roddwch ei rhannu a bydd unrhyw ddata personol yn cael ei storio’n ddiogel yn unol â hynny. Ewch i’n tudalen Polisi Preifatrwydd.

Tags: , , , , ,
Sesiwn Wybodaeth ar Gynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru (VWG) 2021/22
Fframwaith Ymgysylltu – Rhaglen Ymgysylltu Parhaus BPR

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content