Latest NewsNews

Fframwaith Ymgysylltu – Rhaglen Ymgysylltu Parhaus BPR

Share this article

Fframwaith Ymgysylltu – Rhaglen Ymgysylltu Parhaus BPR

Hoffai Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (CTSC) gydweithio gydag unigolyn neu fudiad ar darn o waith cyffrous ar rhan, a gyda partneriaid o’r gwasanaethau cyhoeddus a’r trydydd sector sydd yn aelodau o Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro (BPR). Mae CTSC yn arwain y prosiect i ddatblygu Fframwaith Ymgysylltu, wedi ei rhannu a’r cyhoedd.

Er mwyn cwblhau rhan gyntaf y prosiect, erbyn diwedd mis Mawrth 2021, bydd angen cydweithio gyda partneriaid y BPR i ymchwilio’r dulliau ymgysylltu presennol, a datblygu argymhellion i ddatblygu fframwaith ymgysylltu.

Bydd angen cwblhau ail rhan y prosiect erbyn diwedd mis Gorffenaf 2022. Bydd y gwaith yma yn cynnwys arfbrofi a datblygu’r argymhellion gyda chymunedau a phartnerioaid.

Darganfyddwch mwy o fanylion a ffurflen gais <yma>. Os oes ganddoch chi unrhyw gwestiynau, cyslltwch ag Anna Ros-Woudstra – [email protected]

2021-01 – C&V RPB – Developing an Engagement Framework – Specification (Cym).docx

2021-01 – C&V RPB – Developing an Engagement Framework – Application (Cym)

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd canol dydd, y 15fed o Chwefror 2021.   

Tags: ,
Arolwg Adfer wedi COVID-19 Caerdydd a’r Fro – Holiadur Gwirfoddolwyr 2021
Gwahoddiad i siarad gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content