Latest News

Ymgynghoriad ar y strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol drafft / Consultation on the draft health and social care workforce strategy

Share this article

Ymgynghoriad ar y strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol drafft / Consultation on the draft health and social care workforce strategy

As you will be aware, Social Care Wales and Health Education and Improvement Wales have been working together to develop a Workforce Strategy for Health and Care. Together with their partners, the Institute of Public Care, Oxford Brookes University (IPC) they are now entering the consultation phase of the draft strategy. The consultation will be carried out in a number of ways, including a series of workshops, webinars and an online survey carried out between July and August.

There will be an opportunity to take part in a webinar event on either 4th July 2019 at 2.00pm, 23 July 2019 at 2.00pm, 24 July 10.00am or 26 July 10.00am. The webinar will be approximately one hour in duration and will cover the same areas as the workshops and there will be an opportunity for you to provide your input and views. 

The following links provides details on the times of the webinars and also guidance on how best to access the webinar:

https://ipc.brookes.ac.uk/events/webinar.html

Further information regarding the on-line survey will be published on both the Social Care Wales and Health Education and Improvement web pages in due course and I will email you shortly to alert you when the survey will be opening.

Once again, can I thank you in anticipation of your involvement in this phase of work. If you have any queries about the events, please email [email protected]. For any other questions please contact [email protected]or[email protected]in the first instance


Fel y byddech yn ymwybodol, mae Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi bod yn cydweithio i ddatblygu Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal. Yn cydweithio gydag ein partneriaid, y Sefydliad Gofal Cyhoeddus, Prifysgol Oxford Brookes (IPC), rydym yn dechrau ar gyfnod ymgynghori’r strategaeth ddrafft.

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys cyfres o weithdai, gweminarau ac arolwg ar-lein rhwng Gorffennaf ac Awst.

Os na allwch fynychu un o’r gweithdai ond fod gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y gwaith hwn, bydd cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiad ar y we ar 4th Gorffennaf 2019 at 2.00pm, 23 Gorffennaf 2019 at 2.00pm, 24 Gorffennaf 10.00am neu 26 Gorffennaf 10.00am. Bydd y wefan yn oddeutu awr o hyd a bydd yn ymdrin â’r un pynciau â’r gweithdai a bydd cyfle i chi roi eich mewnbwn a’ch barn.

Mae’r dolenni canlynol yn rhoi manylion ar amseroedd, yn ogystal ag arweiniad ar y ffordd orau o gael mynediad i’r y gwe-gynhadleddau:

https://ipc.brookes.ac.uk/events/webinar.html

Bydd wybodaeth bellach ynglŷn â’r arolwg ar-lein yn cael ei gyhoeddi ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg Iechyd a Gwelliant yn y man a byddaf yn gyrru e-bost i chi i roi gwybod pan fydd yr arolwg yn agor.

Unwaith eto, hoffwn ddiolch i chi o flaen llaw am gymryd rhan yn ystod y cyfnod hwn o’r gwaith. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y digwyddiadau, anfonwch e-bost at [email protected]. Am unrhyw gwestiynau eraill cysylltwch â [email protected]  neu [email protected]  yn y lle cyntaf

c3sc placeholder
Cyllid Cymunedol Comic Relief yng Nghymru/Comic Relief Community Funding in Wales
c3sc placeholder
EYST EU Citizens Engagement Worker JD

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content