Latest News

Sesiwn Wybodaeth ar Gynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru (VWG) 2021/22

Share this article

Dewch i gael syniadau ar sut i gwblhau eich cais grant Gwirfoddoli Cymru yn y sesiwn wybodaeth am ddim hon.

https://www.eventbrite.co.uk/e/volunteering-wales-grant-vwg-scheme-202122-information-session-tickets-139824178883

24 February Alarm clock10am – 12pm

Ynglŷn â’r digwyddiad hwn:

Mae Gwirfoddoli Cymru yn ymwneud â’r ‘…math o wlad rydyn ni ei eisiau’. Mae Cynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru (VWG) 2021/22 yn derbyn ceisiadau nawr! Dyma’r nodau ar gyfer y flwyddyn hon: • Cynyddu ymgysylltiad a boddhad gwirfoddolwyr drwy gael gwared â’r rhwystrau i wirfoddoli ar gyfer pobl o bob oed a phob rhan o’r gymdeithas. • Cefnogi’r gwaith o greu a datblygu cyfleoedd gwirfoddoli cadarnhaol ac o ansawdd uchel yng Nghymru. • Hybu newidiadau o fewn mudiadau buddiolwyr er mwyn ymwreiddio gwirfoddoli yn eu diwylliant, e.e. ennill y Dyfarniad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. Mae CGGC eisiau sicrhau bod gan fudiadau’r adnoddau a’r arweiniad i gynnig profiadau gwirfoddoli o ansawdd sy’n cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen ar fynychwyr i greu a chyflwyno prosiect gwirfoddoli a chais o ansawdd uchel i Grantiau Gwirfoddoli Cymru.

Arolwg Ymchwil ar gyfer Gwylwyr – negeseuon a awgrymir ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol
Arolwg Adfer wedi COVID-19 Caerdydd a’r Fro – Holiadur Gwirfoddolwyr 2021

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content