Uncategorized @cy

Rhwydwaith Addysg Gynaliadwy Caerdydd

Share this article

Un o’r rhwydweithiau y mae C3SC yn falch o’i gefnogi yw Rhwydwaith Addysg Gynaliadwy Caerdydd (RhAGC), sy’n canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o addysg, cynaliadwyedd a’r amgylchedd. Mae gan y rhwydwaith dros 100 o aelodau ac mae’n hyrwyddo Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang i ysgolion, colegau a’r cyhoedd yng Nghaerdydd a’r ardaloedd cyfagos. Mae RhAGC yn gweithredu ers nifer o flynyddoedd ac mae’n rhwydwaith cyfansoddedig.

Mae croeso i aelodau C3SC a GVS sydd â diddordeb mewn addysg, yr amgylchedd a chynaliadwyedd ddod yn aelodau o RhAGC. Y rhwydwaith yw’r modd y bydd C3SC yn casglu barn sefydliadau trydydd sector a chymunedau ar bynciau perthnasol ac yn sicrhau eu bod yn cael eu cynrychioli drwy sianeli cyfredol – megis mewn partneriaethau statudol ac ymgynghoriadau.

Cyfleoedd am gyllid
  • Viridor a Chronfa Gymunedol Prosiect Gwyrdd. Cynhelir cyfarfodydd panel bob chwarter tuag wythnos gyntaf y mis ym mis: Mawrth, Mehefin, Medi a Thachwedd. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 1 mis cyn cyfarfod y panel a bydd ceisiadau’n cael eu hanfon at y panel bythefnos cyn y cyfarfod.
Newyddion a gwybodaeth arall
  • Mae Cymru Gynaliadwy yn cynnig cymorth am ddim i grwpiau cymunedol i leihau eu hôl troed carbon.
  • Edrychwch ar wefan Trawsnewid Caerdydd yn http://cardifftransition.com/

________________________________________

I ddysgu mwy:

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Rwydwaith Addysg Gynaliadwy Caerdydd, cysylltwch: e-bostio [email protected] neu drwy ffonio (029) 2048 5722. Mae aelodaeth am ddim.

Croeso i UrddSgilio!
Comisiynu

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content