Latest NewsUncategorised

New Welsh Government anti-bullying guidance to challenge bullying in schools

Share this article

New Welsh Government anti-bullying guidance to challenge bullying in schools

They have published new anti-bullying guidance, which has been created to challenge bullying in schools in Wales.

The guidance, aimed at governing bodies for maintained schools, local authorities, parents, carers and children and young people, has been launched ahead of Anti-Bullying Week which starts Monday, November 11.

The guidance can be accessed at: https://gov.wales/anti-bullying-guidance

Welsh:

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau gwrth-fwlio newydd, sydd wedi cael eu creu i herio bwlio mewn ysgolion yng Nghymru.

Mae’r canllawiau wedi’u hanelu at gyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir, awdurdodau lleol, rhieni, gofalwyr a phlant a phobl ifanc, ac fe’u lansiwyd ar drothwy Wythnos Gwrth-fwlio, sy’n cychwyn ddydd Llun, Tachwedd 11.

Gallwch weld y canllawiau yn: https://gov.cymru/anti-bullying-guidance

It’s Living Wage Week
c3sc placeholder
New Anti-bullying Guidance

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content