Cardiff Health & Social Care NetworkCommunicationsCOVID-19 Coronavirus Information HubMy AreaNetworksNewsUncategorised

Keep Wales Safe – FIREBREAK – Latest Assets / Diogelu Cymru – Asedau Diweddaraf

Share this article

Anfonwyd ar ran Llywodraeth Cymru / Sent on behalf of Welsh Government

Bydd mesurau newydd i Gymru yn dod i rym am 6pm heddiw (dydd Gwener 23 Hydref) ac yn parhau tan ddydd Llun 9 Tachwedd. Cyfnod atal byr a llym yw hwn, a gyflwynir ledled Cymru er mwyn helpu i adennill rheolaeth dros y coronafeirws.

Dyma rannu gyda chi asedau diweddaraf Diogelu Cymru ar gyfer y cyfnod atal. Cewch eu defnyddio ar eich sianeli cyfathrebu – gwefan, cylchlythyr, cyfryngau cymdeithasol etc. Mae’r asedau hyn i gyd yn addas i hyrwyddo’r mesurau newydd i’r cyhoedd.

Mae taflen hawdd ei rhannu ar gael hefyd, mewn 36 iaith, i’w hargraffu a’i dosbarthu neu i rannu ar blatfformau negeseuon megis WatsApp.

Asedau a grëwyd yn benodol ar gyfer y cyfnod atal yw’r rhain. Gofynnwn i chi eu dileu o bob sianel ar 9 Tachwedd, gan na fyddant yn berthnasol o’r dyddiad hwnnw ymlaen. Mae’r asedau i gyd mewn banc asedau newydd penodol:

https://wales.assetbank-server.com/assetbank-wales/images/assetbox/8baebf4c-4573-4fcf-9e5d-61fa4fb0458a/assetbox.html

Yn y banc hwn cewch asedau cyfryngau cymdeithasol ee GIFs, baneri, fideos 15 eiliad a mwy; Hysbysebion teledu – 60 a 30 eiliad

Hysbysebion radio – 30 eiliad

Taflen Hawdd ei Rhannu 36 iaith

Clip BSL a thaflen Hawdd ei Darllen.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr asedau newydd, neu os cewch drafferth mynd i mewn i’r banc asedau, cofiwch gysylltu.

Y Tîm Cyfathrebu Iechyd –

Llywodraeth Cymru

[email protected]

Starting at 6pm today (Friday 23 October) and running until Monday 9 November, new measures will be introduced in Wales. This short, sharp firebreak will be introduced across Wales to help regain control of coronavirus

 We can now share with you the latest firebreak Keep Wales Safe assets that you are free to use on your communication channels – website, newsletter, social media etc. All assets are suitable for promoting the new measures to the general public.

 Also available is an easy share leaflet in 36 different languages that can be printed and distributed, or shared on social messaging platforms, such as WhatsApp.

 These assets have been specifically designed for the firebreak period. So we request that they are removed from all channels on 9 November as they will no longer be relevant from that date. All assets have been uploaded into a new designated asset bank, which you can find here:

https://wales.assetbank-server.com/assetbank-wales/images/assetbox/8baebf4c-4573-4fcf-9e5d-61fa4fb0458a/assetbox.html

In this asset bank you will find:

Social media assets; including GIFs, banners, 15sec films and more;

TV Adverts – 60secs and 30secs

Radio ads – 30 sec

Easyshare leaflet available in 36 languages

BSL clip and Easyread leaflet

 If you have any questions on the new assets, or have problems accessing the asset bank, please get in touch.

 

Health Communications Team – Welsh Government

[email protected]

Tags: , , , , , , ,
Free virtual Minority Ethnic Communities Health Fair
Cardiff Third Sector Council’s Members Meeting and AGM 2020

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content