Latest NewsNews

Helpu i lunio dyfodol Cymru!

Share this article

Mae’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn eich gwahodd i lenwi holiadur am ddyfodol datblygiad rhanbarthol yng Nghymru, a’i rannu gyda’ch rhwydwaith, gan gynnwys teulu, ffrindiau a chysylltiadau. Mae’r fenter hon yn rhan o gydweithrediad rhwng yr OECD a Llywodraeth Cymru.

Drwy rannu eich meddyliau am yr heriau a’r blaenoriaethau mewn perthynas â datblygiad economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a chymunedol, gallwch helpu i lunio dyfodol Cymru a chymunedau lleol Cymru!

Bydd eich ymatebion yn darparu syniadau allweddol ar gyfer gweithdy gosod y weledigaeth mewn perthynas â datblygiad rhanbarthol gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill gan gynnwys awdurdodau lleol, y sector preifat a’r trydydd sector etc. Hwylusir y gweithdy hwn gan yr OECD. Bydd eich safbwynt yn helpu Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol Cymru i wella gwasanaethau, gwella llesiant cymdeithasol ac economaidd a gwella ansawdd bywyd ledled Cymru.

Neilltuwch oddeutu 10 munud i lenwi’r holiadur llawn.

Cliciwch ar y ddolen hon i gael mynediad at yr holiadur: https://survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=741948&lang=en

Mae’r holiadur ar gael yn Saesneg yn unig.

 Ymateb erbyn 9 Mawrth 2022.

C3SC – Voluntary, Community and Social Enterprise (VCSE) Strategy
Pecyn Hyfforddiant Manwerthu Bwyd Cymunedol

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content