Latest News

Free Fundraising Coaching Support for Charities/ Hyfforddiant Codi Arian ar gael yn Rhad ac am Ddim i Elusennau

Share this article

Free Fundraising Coaching Support for Charities

Registered charities based in Wales with two or more members of staff and with a voluntary income of up to £100,000 – excluding grant income –  are invited to apply for fundraising support as part of the Institute of Fundraising’s Fundraising Health Check and Executive Coaching Project.

Successful charities will be matched with an experienced coach who will help them develop a new fundraising strategy, helping to increase their fundraising skills and knowledge.

The project’s supporters:

  • Loteri Genedlaethol Cronfa Gymunedol – National Lottery Community Fund
  • Cymdeithas Codi Arian Cymru – Institute of Fundraising Wales/Cymru
  • Richard Newton Consulting

For an information pack and application form please contact: [email protected] or call 02920 397 341.

http://www.richard-newton.co.uk/news/free-fundraising-coaching-support-for-charities/


Hyfforddiant Codi Arian ar gael yn Rhad ac am Ddim i Elusennau

Gwahoddir elusennau cofrestredig sydd â dau neu fwy o aelodau staff a gydag incwm gwirfoddol o hyd at £100,000 – ac eithrio incwm grant– i wneud cais am gymorth codi arian. Mae’r cymorth yn rhan o brosiect Archwiliad Iechyd Codi Arian a Hyfforddiant Gweithredol Cymdeithas Codi Arian Cymru.

Caiff elusennau llwyddiannus eu paru â hyfforddwr profiadol a fydd yn eu cynorthwyo i ddatblygu strategaeth codi arian newydd, ac o ganlyniad cynyddu eu gwybodaeth a sgiliau codi arian.

Cefnogwyr y prosiect:

  • Loteri Genedlaethol Cronfa Gymunedol – National Lottery Community Fund
  • Cymdeithas Codi Arian Cymru – Institute of Fundraising Wales/Cymru
  • Richard Newton Consulting

 

I dderbyn pecyn gwybodaeth a ffurflen gais cysylltwch: [email protected] neu ffoniwch 02920 397 341.

http://www.richard-newton.co.uk/news/free-fundraising-coaching-support-for-charities/

c3sc placeholder
Comic Relief Community Fund in Wales is now open for applications.
c3sc placeholder
Welsh Government Apprenticeship Scheme 2019

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content