Latest NewsUncategorised

Comic Relief Community Fund in Wales is now open for applications.

Share this article

We are very pleased to announce the Comic Relief Community Fund in Wales is now open for applications.

Comic Relief and Third Sector Support Wales (TSSW) recognise the great work that community led organisations do across Wales and want to help organisations to build their own capacity in a sustainable and impactful way. Two types of grants are available:

       Small grants £1,000 – £10,000

       Large grants – organisational growth £30,000 – £60,000

The application window  is open from 22 July 2019 and the closing date  is 31 October 2019. 

 

The earliest projects can begin is the 1 January 2020

Projects should be completed by 31 March 2021.

Visit the TSSW website to read more about the fund and find out how to apply

 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru bellach ar agor i geisiadau.

Mae Comic Relief a rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn cydnabod y gwaith ardderchog y mae mudiadau cymunedol yn ei wneud ledled Cymru ac maent yn awyddus i helpu mudiadau i feithrin eu gallu mewn ffordd gynaliadwy ac effeithiol. Mae dau fath o grant ar gael:

       Grantiau bach £1,000 – £10,000

       Grantiau mawr – twf sefydliadol £30,000 – £60,000

Mae’r ffenestr ymgeisio ar agor rhwng 22 Gorffennaf 2019 ac 31 Hydref 2019.

 

Y cynharaf y gall prosiectau ddechrau yw 1 Ionawr 2020.

Dylid cwblhau prosiectau erbyn 31 Mawrth 2021.

Ewch ar wefan Cefnogi Trydydd Sector Cymrui gael gwybod mwy am y gronfa a sut i ymgeisio

c3sc placeholder
New Tender Opportunities
c3sc placeholder
Tender opportunity for provision of a Cardiff and Vale Carer’s Gateway – deadline for bids is 13th August

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content