Latest News

Cymru ein Dyfodol: Dewch i ddigwyddiad yn eich ardal | Our Future Wales: Come to an event in your area

Share this article

(Via Future Gen Cymru) 

Cymru ein Dyfodol: Dewch i ddigwyddiad yn eich ardal | Our Future Wales: Come to an event in your area

Cymru Ein Dyfodol

Sgwrs Genedlaethol

Mae’n bleser gennym i gyhoeddi lansiad ein sgwrs genedlaethol, Cymru Ein Dyfodol.  Rydym eisiau darganfod beth sy’n bwysig i bobl ledled Cymru a bydd yr wybodaeth a gesglir yn trwytho ein Hadroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020.

I sbarduno ein sgwrs cynhelir pedwar digwyddiad ar draws Cymru pan fydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn siarad am ei gwaith ar gyflawni’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  Bydd hi’n gofyn i bobl i rannu eu straeon a dweud wrthym pa fath o Gymru yr hoffent ei gweld yn y dyfodol.

Mawrth 18 Mehefin, 14:30-17:30 – Neuadd Penrhyn, Swyddfeydd Cyngor Dinas Bangor, LL57 1DT
Mercher 19 Mehefin, 9:30-12:30 –  Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, LL11 2AW
Iau 20 Mehefin, 14:00-17:00 – Clwb Rygbi Cwins Caerfyrddin, SA31 3AX
Mawrth 2 Gorffennaf, 14:30-17:30 – Amgueddfa Gweithfeydd Glynebwy, NP23 6DN

Os hoffech fynychu un o’r digwyddiadau hyn a wnewch chi cofrestru ar SurveyMonkey.  Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch nawr i osgoi siom.

Byddwn yn caglu eich streuon, profiadau ac awgrymiadau arlein trwy Llwyfan y Bobl a gallwch gwblhau’r arolwg nawr yn lle aros tan y digwyddiad.

Croeso i chi rannu’r wybodaeth hon gyda’ch rhwydweithiau a chydweithwyr.

Ewch i’n gwefan i lawrlwytho adnoddau Cyrmu Ein Dyfodol
I gofrestru ar gyfer ein cylcyhlythyr ac i gael diweddariadau scroliwch lawr i waelod hafan ein gwefan


Our Future Wales

A National Conversation

We are pleased to announce the launch our national conversation, Our Future Wales.  We want to find out what matters to people around Wales and the information we gather will inform our Future Generations Report 2020.

To kick start the conversation we will be holding four events across Wales when the Future Generations Commissioner for Wales will talk about her work in delivering the Well-being of Future Generations Act.  She will also be asking people to share their stories and tells us what kind of Wales they want for the future.

Tuesday 18 June, 14:30-17:30 – Penrhyn Hall, Bangor City Council,  LL57 1DT
Wednesday 19 June, 9:30-12:30 – Glyndŵr University, Wrexham LL11 2AW
Thursday 20 June, 14:00-17:00 – Carmarthen Quins Rugby Club, SA31 3AX
Tuesday 2 July, 14:30-17:30 ​Ebbw Vale Works Museum, NP23 6DN 

If you would like to attend one of these events please register on SurveyMonkey.  Places are limited so book now to avoid disappointment.

We will be collecting your stories, experiences and suggestions electronically through the People’s Platform  and you can complete the online survey now rather than wait until the event.

Please share this information with your networks and colleagues.

Visit our website to download Our Future Wales resources

To sign up to receive our newsletter and latest information scroll down to the bottom our website homepage

c3sc placeholder
Let children know you’re listening poster Welsh and English
c3sc placeholder
Westminster Business Forum policy conference Pensions policy and regulation – the future for DB, DC and CDC

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content