CommunicationsCOVID-19 Coronavirus Information HubSupport For Organisations and Community GroupsUncategorised

Community Support in Your Area / Cymorth Cymunedol yn Eich Ardal

Share this article

Community Support in Your Area
The sight loss sector in Wales has come together to produce an information resource for those with sight loss during the Coronavirus pandemic. As a sector we are concerned that there are people with sight loss who do not have access to information online. We want to get this information out to those people, who are most vulnerable at this time and we need your help to do this. 
 
If you are contacted by, or contacting, someone with sight loss who is self-isolating and may require assistance with tasks such as shopping or prescription deliveries, the attached list contains contact details of organisations that can provide advice, information or support in your area. Under each Local Authority there is also the local society for blind and partially sighted people. There is also a list of national and specialist organisations. This information will be kept up-to-date online at http://www.wcb-ccd.org.uk/coronavirus.php#local Contact mailto:[email protected] with corrections or amendments.

 

Cymorth Cymunedol yn Eich Ardal

Mae’r sector colli golwg yng Nghymru wedi dod ynghyd i gynhyrchu adnodd gwybodaeth ar gyfer y rhai sydd â colled golwg yn ystod y pandemig Coronavirus. Rydym fel sector yn pryderu bod yna pobl â cholled golwg heb fynediad at wybodaeth ar-lein. Rydym am gyhoeddi’r wybodaeth hon i’r rhai sydd fwyaf bregus ar hyn o bryd ac mae angen eich help arnom i wneud hyn.

Os rydych yn cysylltu ag neu bod rhywun â cholled golwg yn cysylltu â chi sy’n hunan-ynysu ac o bosib angen cymorth gyda thasgau fel danfoniadau siopa neu bresgripsiwn, mae’r rhestr atodedig yn cynnwys manylion cyswllt sefydliadau a all ddarparu cyngor, gwybodaeth neu gefnogaeth yn eich ardal. O dan bob Awdurdod Lleol mae yna hefyd y gymdeithas leol ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall. Mae yna hefyd rhestr o sefydliadau cenedlaethol ac arbennigol. Mi fydd y wybodaeth hon yn Cael ei ddiweddaru ar-lein ar http://www.wcb-ccd.org.uk/coronavirus.php#local. Cysylltwch â mailto:[email protected] gyda cywiriadau neu welliannau

Best wishes

Owen

Owen Williams

Director

Wales Council of the Blind

Tel: 02920 473954

http://www.wcb-ccd.org.uk/coronavirus.php#local

c3sc placeholder
COVID-19 High Risk Groups: Charity and Voluntary Groups Small Grant Calls for Expressions of Interest
c3sc placeholder
Recruitment Application form

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content