Latest News

Profiadau Pobl Cymru o Gyfnod Covid-19 / COVID-19 Experiences of People Living in Wales

Share this article

Efallai eich bod wedi gweld yn y wasg ac ar ein cyfryngau cymdeithasol ein bod wedi lansio apêl gyhoeddus uchelgeisiol i gasglu profiadau pobl Cymru o gyfnod Covid-19.

Fel y cam cyntaf tuag at greu cof cenedlaethol o’r pandemig, rydym yn gofyn i unigolion, cymunedau a sefydliadau ledled Cymru lenwi’r holiadur digidol ar-lein yn sôn am eu profiadau a’u teimladau am fywyd yn ystod y cyfyngiadau.

Mae’r holiadur hwn ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg:

https://amgueddfa.cymru/casglu-covid/?
https://museum.wales/collecting-covid/

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech gefnogi’r project drwy rannu’r dolenni hyn gyda’ch rhwydweithiau chi. Rydym yn awyddus i gyrraedd cymaint o bobl â phosibl er mwyn sicrhau bod ein harchif yn cynnwys amrywiaeth o leisiau a phrofiadau.

Diolch ymlaen llaw am eich cymorth.

*****************************************************************************************

We hope this email finds you safe and well.

As you may have seen in the press and on our social media channels, we have launched an ambitious public appeal to collect the COVID-19 experiences of people living in Wales.

As a first step towards creating a national memory of the pandemic, we are asking individuals, communities and organisations from across Wales to complete an online digital questionnaire detailing their experiences and feelings of life in lockdown.

The questionnaire is available in Welsh and English here:

https://amgueddfa.cymru/casglu-covid/?
https://museum.wales/collecting-covid/

We would be very grateful if you could support the project by sharing these links with your networks. We want to reach as many people as possible to ensure that we archive a diverse range of voices and experiences.

Thank you in advance for your help.

 

 

c3sc placeholder
Urgent – changes to the Coronavirus Job Retention Scheme
c3sc placeholder
Anfonwyd ar ran Conffederasiwn GIG Cymru Sent on behalf of Welsh NHS Confederation Er gwybodaeth/ For Information

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content