Latest News

Preparing Wales website – EU Transition information

Share this article

Gwefan paratoi Cymru yw gwefan Llywodraeth Cymru i roi gwybodaeth am sut mae Cymru’n paratoi os digwydd i ni gael Brexit

di-fargen. 

Mae gan y wefan wybodaeth ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, busnes a’r economi, addysg a sgiliau, yr amgylchedd ac amaethyddiaeth, cydlyniant cymunedol, gwasanaethau lleol a’r trydydd sector.  Byddem yn ddiolchgar pe gallech rannu’r wefan hon gyda’ch cydweithwyr, timau a darparwyr a defnyddwyr gwasanaethau.

Mae hon yn ‘ ddogfen fyw ‘ ac fel y disgwyliwch, byddwn yn ei diweddaru’n rheolaidd.

Paratoi Cymru: llyw.cymru/paratoicymru

 

 

The Preparing Wales website is the Welsh Government’s website to provide information on how Wales is preparing in the event of a no-deal Brexit.

The website has information for people living in Wales, health and social services, business and the economy, education and skills, environment and agriculture, community cohesion, local services and the third sector. We would be grateful if you could share this website with  your colleagues, teams and service providers and users.

This is a ‘living document’ and as you expect we will be regularly updating it.

Preparing Wales:gov.wales/preparingwales

Holocaust Memorial Service 2019
c3sc placeholder
Cardiff Council: Cardiff is taking concerted action to prepare for any fallout caused by a ‘No-deal’ Brexit

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content