Latest NewsUncategorised

Note from new Welsh Language Commissioner

Share this article

Dim ond nodyn byr i gyflwyno fy hun i chi ar gychwyn fy swydd fel Comisiynydd y Gymraeg.  Mae’n bleser gennyf gymryd yr awenau gan Meri Huws ar ôl ei gwaith diwyd a diflino dros y saith mlynedd diwethaf.

Mae tîm o swyddogion profiadol yn gweithio i Gomisiynydd y Gymraeg a bydd eu gwaith hwy gyda chi yn parhau fel arfer.  Gallwch gysylltu yn uniongyrchol gyda’r Tîm Hybu trwy e-bostio [email protected].

Bwriadaf gynnal amryw o gyfarfodydd yn ystod fy nghyfnod cynnar; yn siarad, trafod a gwrando ar ystod eang o randdeiliaid a’r cyhoedd. 

Rydw i hefyd yn fwy na pharod i gyfarfod â chi i drafod unrhyw faterion neu broblemau penodol – gallwch gysylltu â mi trwy e-bostio [email protected] / 0345 6033 221.

Fy mwriad yw datblygu ar y gwaith sydd wedi ei gyflawni eisoes er mwyn sicrhau fod gan bawb yr hawl a’r cyfle i weld, clywed a siarad Cymraeg yn ystod eu bywydau bob dydd.

Gan edrych ymlaen i gydweithio efo chi yn y dyfodol.

Aled Roberts

Comisiynydd y Gymraeg


Just a quick note to introduce myself as I start my job as the Welsh Language Commissioner.  It is a pleasure to take over from Meri Huws after her dedicated work over the last seven years.

We have a team of experienced officers working for the Welsh Language Commissioner and their work with you will continue as usual.  You can contact the Hybu team directly by emailing [email protected]

I intend to hold numerous meetings during my first few months; speaking, discussing and listening to various stakeholders and the public.

I am also more than happy to meet with you to discuss any particular matters or issues – you can contact me by emailing [email protected] / 0345 6033 221.

I intend to expand on the work that has been done over the years to ensure that everyone has the right and the opportunity to see, hear and speak Welsh during their everyday life.

Looking forward to working with you in the future

Aled Roberts

Welsh Language Commissioner

WCVA’s How To Manage Your Time Training
Cardiff Business Awards 2019

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content