Latest NewsUncategorised

Mae’r ymgynghoriad ar gynigion cyllidebol 2020/21 ar agor nawr!

Share this article

Mae’r ymgynghoriad ar gynigion cyllidebol 2020/21

Mae’r ymgynghoriad ar gynigion cyllidebol 2020/21 ar agor nawr!

Ewch i www.caerdydd.gov.uk/cyllideb i ddysgu popeth sydd i’w wybod am y gyllideb, gan gynnwys:

  • Trosolwg o Her y Gyllideb

  • Rhestr lawn o’r cynigion

  • Gwybodaeth am sut i gymryd rhan

Gallwch ddweud eich dweud ar y cynigion drwy:

  • Gymryd rhan yn yr holiadur ar-lein YMA

  • Cwblhau copi papur o’r holiadur, sydd ar gael mewn Hybiau a Llyfrgelloedd.

  • Cyfrannu at y drafodaeth ar-lein ar y cyfryngau cymdeithasol – @CyngorCaerdydd neu @CanYmchCdydd

Cwblhewch yr arolwg erbyn 31ain Ionawr 2020

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, neu os hoffech gael y wybodaeth mewn fformat gwahanol, e-bostiwch ni yn [email protected]


 

 

 

Food Poverty Grant Programme Application form 2019 20
Building a Child Friendly Cardiff and Vale Symposium March 2020 invite

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content