Gwirfoddoli

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu recriwtio gwirfoddolwyr?

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf yn ein Canllawiau ar Wirfoddoli a Llywodraeth Cymru – Diweddariad 03.11.2020 trwy Gwirfoddoli yn ystod pandemig y coronafeirws | LLYW.CYMRU

 

Ein blaenoriaeth yw cefnogi gwirfoddoli, gan sicrhau y gellir cyrchu cyfleoedd cynhwysol a hygyrch o safon drwy gynyddu nifer y bobl o amrywiaeth o gefndiroedd. Byddwn yn hyrwyddo gwirfoddoli gan alluogi i’r cyfraniad a wna at ansawdd bywyd gwirfoddolwyr eu hunain a’r bobl, y cymunedau a’r sefydliadau y maent yn eu cefnogi, yn ogystal ag at lefel ac ystod y sgiliau yn yr economi leol, gael ei gydnabod a’i werthfawrogi.

Cefnogi recriwtio gwirfoddolwyr

Cefnogi recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr i alluogi nodi, datblygu a hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli hygyrch o safon uchel

Hwyluso rhwydweithiau

Hwyluso rhwydweithiau, paneli a chyfathrebu rheolaidd er mwyn rhannu gwybodaeth, deallusrwydd ac arferion da gan gefnogi cyd-gynhyrchu a gwelliannau parhaus

Cynyddu cyfranogiad

Cynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn gwirfoddoli o bob grŵp oedran, cefndir a chymdogaeth yng Nghaerdydd

Rhaglenni grant

Datblygu rhaglenni grant sy’n datblygu’r capasiti i recriwtio a chefnogi sylfaen gynaliadwy o wirfoddolwyr yng Nghaerdydd

Does your organisation involve volunteers?

To advertise your volunteer opportunities, please visit https://volunteering-wales.net/ to register as a provider with Volunteering Wales. There is a short video that talks you through the process of registering.

If you are already registered with Volunteering Wales and have forgotten your login, then click on the ‘forgotten password’ option and you will be able to re-set your password.

If you need support with this, please email the Volunteer Centre at [email protected] or call (029) 2048 5722.

 

Useful Information

For more information and advice on best practice in volunteering – with several model policies and information sheets on volunteers and the law, Recruiting, Selecting and Inducting volunteers, Safeguarding, Health and Safety, Equality and Diversity – and many more, to download for FREE, visit the Third Sector Support Wales Knowledge Hub website.

Youth Led Grants (YLG)

Panel

We offer opportunities to 14-25 year olds in the form of our Youth Led Grant Panel, who meet regularly to decide which youth-based projects to award funding to, as well as receiving further training. If you know a young person who may be interested please contact us.

We are currently recruiting for the 2021/2022 Youth Led Grant panel – please contact our Volunteer Support Officer, Emma Morgan, by email: [email protected] or call  07973 725 690 if you are interested to join the panel.

 

Funding

Additionally, if you are running a youth-based project and looking for further funding, our Youth Led Grant is a pot of up to £6,200 to distributed among youth-led projects in Cardiff. Applications open from April every year and you can apply for a small grant up to a maximum £1,500 (a higher amount may be considered under exceptional circumstances)

C3Sc’s Third Sector Development Officers also offer advice and support for other funding opportunities, to set up and develop a new community group or organisation and or become a member of C3SC, visit our Support page for more information.

A hoffech chi wirfoddoli yng Nghaerdydd?

Mae Canolfan Gwirfoddolwyr Caerdydd @ C3SC (Cyngor Trydydd Sector Caerdydd) yn cael ei redeg gan y gymuned, ar gyfer y gymuned. Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel hwb canolog ble gall unrhyw un yng Nghaerdydd ddysgu am gyfleoedd gwirfoddoli. Rydyn ni’n helpu pobl sydd eisiau gwirfoddoli a sefydliadau sy’n recriwtio gwirfoddolwyr i ddod o hyd i’r cyfleoedd iawn.

Mae C3SC yma i’ch helpu chi i wirfoddoli yn eich cymuned leol. Mae gennym gannoedd o wahanol gyfleoedd gwirfoddoli gydag elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau statudol ar draws y brifddinas. Os ydych chi am roi yn ôl wrth fod yn rhan o fudiad i wneud gwahaniaeth, rydyn ni yma i helpu

TMae dwy ffordd i gyrchu’n gwasanaeth:

Ar-lein

Gellir gweld cyfleoedd gwirfoddoli C3SC ar wefan Gwirfoddoli Cymru. Gallwch chwilio am rolau gwirfoddoli sydd ar gael trwy nodi’ch cod post a rhoi’r pellter o’ch cartref rydych chi’n barod i deithio. Gallwch ddefnyddio’r opsiwn ‘Chwilio Uwch’ i ddiffinio pa fath o wirfoddoli y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Mynychu Sesiwn Galw Heibio am Wirfoddoli

Mae ein holl sesiynau galw heibio wedi’u gohirio ar hyn o bryd oherwydd y cyfyngiadau cyfredol yn sgil y pandemig. Fodd bynnag, gallwch gysylltu â ni yn [email protected] i drefnu sesiwn galw heibio dros y ffôn neu ar-lein.

tuesday white

Bob dydd Mawrth 1pm – 4pm

Hwb Llyfrgell Ganolog Caerdydd (2il Lawr, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1FL)
Wednesday White

Bob dydd Mercher: 2pm - 5pm

Swyddfa C3SC (Trydydd Llawr, Tŷ Baltic, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FH)
tuesday white

Bob dydd Mawrth: 5pm - 7pm

Radio Cardiff (Uned 5, Adeiladau’r Aes, Ffordd Curran, Caerdydd, CF10 5DF)
thursday white

Bob dydd Iau: 12pm - 2pm

Swyddfa C3SC (Trydydd Llawr, Tŷ Baltic, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FH)

I ddysgu mwy am wirfoddoli, ffoniwch ni ar (029) 2048 5722 [email protected] a bydd un o’r tîm yn hapus i helpu. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Menu
Skip to content