Latest News

Facebook Live Q&A – Ending violence against women, domestic abuse and sexual violence in Wales

Share this article

Sesiwn Holi ac Ateb Byw ar Facebook – Rhoi Terfyn ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yng Nghymru

Caiff sesiwn holi ac ateb ei chynnal ar Facebook Live ddydd Llun 3 Rhagfyr am 12:30pm. Fe’i cynhelir yn ystod ‘16 Diwrnod o Weithredu’ ymgyrch y Rhuban Gwyn. Dyma’ch cyfle i ofyn cwestiynau i banel o arbenigwyr ynghylch rhoi terfyn ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru. Dyma aelodau’r panel:

  • Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip
  • Nazir Afzal, Ymgynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
  • Amanda Robinson, Prifysgol Caerdydd
  • Jonathan Drake, Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Heddlu De Cymru
  • Eleri Butler, Prif Swyddog Gweithredol, Cymorth i Fenywod Cymru

Cyflwynwch eich cwestiynau erbyn dydd Llun 19 Tachwedd ar ein tudalen Facebook https://www.facebook.com/LiveFearFree/ neu e-bostiwch [email protected]

Byddwn hefyd yn cymryd ambell gwestiwn yn fyw ar y dydd. Byddwn yn ateb y cwestiynau’n fyw ar Facebook os bydd amser, neu’n postio atebion ar ein tudalen Facebook yn nes ymlaen.

I wylio, ewch i https://www.facebook.com/LiveFearFree/ am 12.30pm ddydd Llun 3 Rhagfyr.  Byddwch yn gallu gwylio recordiad wedyn hefyd ar dudalen Facebook ‘Live Fear Free’.

Rhannwch y cyfle hwn gyda’ch rhwydweithiau os gwelwch yn dda.

Facebook Live Q&A – Ending violence against women, domestic abuse and sexual violence in Wales

A Facebook Live Q&A discussion will be taking place on Monday 3 December at 12.30pm. Taking place during White Ribbon’s 16 Days of Activism, this is your opportunity to put forward questions to the expert panel regarding ending violence against women, domestic abuse and sexual violence in Wales. Members of the panel are:

  • Julie James, Leader of the House and Chief Whip
  • Nazir Afzal, National Adviser for violence against women, domestic abuse and sexual violence
  • Amanda Robinson, Cardiff University
  • Jonathan Drake, Assistant Chief Constable, South Wales Police
  • Eleri Butler, CEO Welsh Women’s Aid

Please submit your questions by Monday 19 Novemberto our Facebook page https://www.facebook.com/LiveFearFree/or by email to [email protected]

We will also be taking some questions live on the day. Questions will be answered either live on Facebook (time allowing) or posted onto our Facebook page after the event.

To watch the Facebook live Q&A, simply log onto https://www.facebook.com/LiveFearFree/ at 12.30pm on Monday 3 December.  The recording of the Q&A will be available to view afterwards on the Live Fear Free Facebook page.

Please share this opportunity with your networks.

c3sc placeholder
EU Settlement Scheme roundtable discussion / ATGOFIAD: Trafodaeth ford gron ar Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE
c3sc placeholder
Welsh Government’s Wales for Africa Grant Scheme – Second round now open for applications

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content