Latest NewsUncategorised

Applications open for LeadHerShip 2020/ Ceisiadau’n agored ar gyfer LeadHerShip 2020

Share this article

Applications open for LeadHerShip 2020

Are you interested in how political decisions are made in Wales?

Chwarae Teg is offering young women across Wales the opportunity to shadow an Assembly Member at the National Assembly for Wales. You could be part of a group of young women from all around Wales to gain first-hand experience from inspiring role models within Welsh public life.

Following the huge success of last year’s event, we’re back at the Senedd on Tuesday 17th March with a packed day full of activities to inspire you to consider a future political career for yourself.

Applications will close on Friday 31st January. In order to take part, you need to be aged between 16-22 and living in Wales. No previous political experience or engagement is required.

The day will be packed full of activities to give you better insight and understanding of how the Assembly works, what the responsibilities of an AM include and the opportunity to meet other inspiring young women from across Wales.

Apply now for your chance to take part.


Ceisiadau’n agored ar gyfer LeadHerShip 2020

Oes gennych chi ddiddordeb yn y ffordd y gwneir penderfyniadau gwleidyddol yng Nghymru?

Mae Chwarae Teg yn cynnig cyfle i fenywod ifanc ledled Cymru gysgodi Aelod Cynulliad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Gallech chi fod yn rhan o grŵp o fenywod ifanc o bob cwr o Gymru sy’n cael y profiad o dreulio amser yng nghwmni modelau rôl ysbrydoledig ym mywyd cyhoeddus Cymru.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol digwyddiad y llynedd, rydyn ni’n ôl yn y Senedd Dydd Mawrth 17 Mawrth gyda diwrnod llawn gweithgareddau i’ch ysbrydoli i ystyried gyrfa wleidyddol yn y dyfodol.

Mae’r broses ymgeisio bydd yn cau Dydd Gwener 31ain Ionawr. Er mwyn cymryd rhan, mae angen i chi fod rhwng 16 a 22 oed ac yn byw yng Nghymru. Dyw hi ddim yn ofynnol i chi fod ag unrhyw brofiad gwleidyddol blaenorol na’ch bod wedi bod yn weithgar yn wleidyddol o’r blaen.

Bydd y diwrnod yn llawn gweithgareddau er mwyn rhoi darlun a dealltwriaeth well i chi o’r ffordd mae’r Cynulliad yn gweithio, cyfrifoldebau Aelod Cynulliad, a bydd cyfle i gyfarfod menywod ifanc ysbrydoledig eraill o bob cwr o Gymru.

Gwnewch gais nawr am eich cyfle i gymryd rhan.


 

 

Orchard Trees for Cardiff
How to register with Dewis Cymru so you can add your resources Dec 2019

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content