CommunicationsCOVID-19 Coronavirus Information HubCymraeg

Gronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol

Share this article

Mae’r Gronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol yn rhan o Gronfa Ymateb i Covid-19 Trydydd Sector Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 27 Mawrth 2020.

Mae’r gronfa ar gyfer mudiadau gwirfoddol sydd â chostau sy’n gysylltiedig â’r cynnydd mewn gweithgareddau gwirfoddoli ac addasu anghenion gwasanaeth mewn ymateb i coronafeirws. Bydd y gronfa hon yn sicrhau bod gan mudiadau gwirfoddol yr adnoddau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau hanfodol i’w cymunedau ar yr adeg hon.

CYRRAEDD YN FUAN IAWN

Nawr mae’r cyllid wedi cadarnhau, rydym yn gweithio’n galed i lansio’n mor fuan ag posib a fyddwn ni’n cyfathrebu mwy yn y dyddiau canlynol. Gweler ein tudalen Diweddariadau ac arweiniad ar Covid-19 neu cofrestrwch am ddiweddariad dyddiol CGGC i wneud yn siŵr eich bod yn cadw lan gyda’r wybodaeth ddiweddaraf.

Er mwyn ceisio am arian, bydd angen i chi gofrestru gyda Phorth Cais Amlbwrpas CGGC (PCA). Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gydag PCA, gallwch fewngofnodi trwy nodi’ch defnyddiwr a’ch cyfrinair newydd ar y sgrin gartref.

COFRESTRWCH GYDA PCA FEL EICH BOD YN BAROD I WNEUD CAIS

Gall fudiadau gofrestru trwy ymweld â’r wefan: map.wcva.cymru.

MWY AR CYLLID A COVID-19

Ewch i: Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

https://wcva.cymru/cy/cyllid/cynllun-grant-gwirfoddoli-cymru/

Food Strategy For Cardiff (Meals on Wheels, Foodbanks Vouchers and Distribution Centres)
C3SC – COVID-19 Response: Supporting Volunteering and Community Activities

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content