Cardiff Health & Social Care NetworkNews

Care Inspectorate Wales Annual Report 2021-2022

Share this article

CIW Logo 2021

 

Saesneg isod / English below

Adroddiad blynyddol AGC 2021–2022

ci annual report cy

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol ein Prif Arolygydd ar gyfer 2021-22, sy’n disgrifio pryder parhaus ynghylch y cynnydd sylweddol yn y galw ar draws y sector gofal cymdeithasol.

Mae’r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn gyfnod hynod o anodd i lawer, meddai’r Prif Arolygydd Gillian Baranski.

Canmolodd y Prif Arolygydd “sgil a dycnwch anhygoel” y gweithlu gofal cymdeithasol a gofal plant a chwarae, sy’n gweithio’n ddiflino wrth iddynt wynebu heriau a gafodd eu gwaethygu gan y pandemig.

Ond, rhybuddiodd, mae pwysau presennol yn y system, ynghyd â’r argyfwng costau byw, yn bygwth dadwneud y gwaith da a welwyd yn ystod y pandemig pan oedd ymdeimlad gwirioneddol o asiantaethau’n cydweithio mewn partneriaeth i gefnogi pobl.

“Diolch byth, mae enghreifftiau o ofal gwael yn brin, ac mae ein harolygwyr yn aml yn canfod staff tosturiol ac ymroddedig, sy’n benderfynol o ddarparu’r lefelau uchaf o ofal i’r bobl y maent yn gofalu amdanynt.” meddai’r Prif Arolygydd.

Er mwyn darllen yr adroddiad llawn, ewch i www.arolygiaethgofal.cymru


CIW Annual report 2021-2022

ci annual report en

We have published our Chief Inspector’s annual report for 2021-22, which describes continued concern at the significant increase in demand across the social care sector.

The past two years have been an incredibly difficult time for many, said Chief Inspector Gillian Baranski.

The Chief Inspector praised the “incredible skill and tenacity” of the social care and childcare and play workforce, who work tirelessly as they face challenges which the pandemic exacerbated.

But, she warned, current pressures in the system, along with the cost-of-living crisis, threaten to undo the good work seen during the pandemic when there was a real sense of agencies pulling together in partnership to support people.

“Examples of poor care are thankfully rare, and our inspectors commonly find compassionate and dedicated staff, determined to deliver the highest levels of care to the people they care for,” said the Chief Inspector.

To read the full report visit www.careinspectorate.wales

Tags: ,
Advocacy Awareness Week 7th – 11th November 2022.
Madaraja Art Exhibition

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content